xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Ngày 24-11-2021 - Lượt xem: 46

Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19


Đang online: 3
Hôm nay: 2656
Đã truy cập: 1658715
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.