xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Sơ kết 01 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa Thường trực Hội đồng nhân dân - Uỷ ban nhân dân - Uỷ ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam thị xã Long Mỹ 2022

Ngày 19-01-2023 - Lượt xem: 42

Sơ kết 01 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa Thường trực Hội đồng nhân dân - Uỷ ban nhân dân - Uỷ ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam thị xã Long Mỹ 2022

Sáng ngày 17/01/2023, tại Hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) thị xã Long Mỹ. Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) phối hợp với UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) thị xã tiến hành tổ chức sơ kết 01 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa 3 Thường trực. Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Tiến Danh, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã; ông Mai Lý Tưởng - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND; ông Nguyễn Hoành Sên - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy - Chủ tịch UBMTTQVN; đại diện Thường trực HĐND - UBND - UBMTTQVN 09 xã, phường cùng dự.