xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Sở công thương tỉnh Hậu Giang kiểm tra chợ 4.0 ở chợ Vị Thanh

Ngày 30-05-2022 - Lượt xem: 38

Ngày 30/5/2022, Ông Huỳnh Thanh Phong – Giám đốc Sở Công thương tỉnh Hậu Giang cùng với các phòng chuyên môn, Bưu chính Viettel Hậu Giang và Phòng Kinh tế thành phố Vị Thanh đến kiểm tra việc triển khai thí điểm chợ 4.0 tại chợ Vị Thanh thuộc phường III.