xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang tổ chức Họp sơ kết công tác Lao động, người có công và xã hội tháng 5, triển khai phương hướng, nhiệm vụ tháng 6 năm 2022

Ngày 12-05-2022 - Lượt xem: 30

     Ngày 11/5/2022, S Lao động - Thương binh Xã hội tổ chức Họp sơ kết công tác Lao động, người có công và xã hội tháng 5, triển khai phương hướng, nhiệm vụ tháng 6 năm 2022. Tham dự cuộc họp bà Võ Thị Mỹ Trang, Giám đốc Sở; các Phó Giám đốc Sở: Võ Phú Cường, Nguyễn Minh Thương; Trưởng, Phó các phòng chuyên môn, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Sở.