xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang vừa ban hành Kế hoạch số 02/KH-SKHĐT về việc mở lớp đào tạo về khởi sự, quản trị kinh doanh; bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2022 trên địa bàn tỉnh

Ngày 24-01-2022 - Lượt xem: 35

           Ngày 21/01/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang vừa ban hành Kế hoạch số 02/KH-SKHĐT về việc mở lớp đào tạo về khởi sự, quản trị kinh doanh; bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

          Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1324/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2020 – 2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

          Nhằm trang bị kiến thức cho những tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh, hợp tác xã và người lao động của doanh nghiệp về lợi ích, hiệu quả của việc kinh doanh và định hướng nhu cầu cụ thể, am hiểu về chiến lược kinh doanh, quản trị về tài chính doanh nghiệp.

          Bồi dưỡng kiến thức đối với cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, để hỗ trợ trong công tác hướng dẫn, tuyên truyền đến doanh nghiệp về những chính sách hỗ trợ và phổ biến về pháp luật.

Theo Kế hoạch năm 2022 Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổ chức 3 lớp:

          1. Bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

          - Thời gian tổ chức: Trong Quý III năm 2022.

          - Giảng viên: Cán bộ Trung tâm hỗ trợ DNNVV Phía nam – Cục Phát triển doanh nghiệp – Bộ Kế hoạch và Đầu tư

          - Số lượng học viên: 30 người.

          - Thời gian học: 02 ngày.

          - Đối tượng: Cán bộ, công chức, viên chức các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thĩ xã, thành phố.

          - Địa điểm thực hiện: Hội trường Sở Kế hoạch và Đầu tư.

          2. Lớp khởi sự doanh nghiệp

          - Chuyên đề: Lập kế hoạch kinh doanh.

          - Thời gian tổ chức: Trong Quý II năm 2022.

          - Giảng viên: Trung tâm hỗ trợ DNNVV Phía nam – Cục Phát triển doanh nghiệp – Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

          - Số lượng học viên: 40 người.

          - Thời gian học: 02 ngày.

          - Đối tượng: Tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh, hợp tác xã và người lao động trong doanh nghiệp.

          - Địa điểm thực hiện: Hội trường Sở Kế hoạch và Đầu tư.

          3. Lớp quản trị doanh nghiệp

          - Chuyên đề: Quản trị tài chính doanh nghiệp và quản trị kế toán doanh nghiệp.

          - Thời gian tổ chức: Trong Quý II năm 2022.

          - Giảng viên: Cán bộ Trung tâm hỗ trợ DNNVV Phía nam – Cục Phát triển doanh nghiệp – Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

          - Số lượng học viên: 30 người.

          - Thời gian học: 03 ngày.

          - Đối tượng: Doanh nghiệp mới thành lập và Doanh nghiệp đã hoạt động.

          - Địa điểm thực hiện: Hội trường Sở Kế hoạch và Đầu tư.

          Kinh phí thực hiện

          - Kinh phí học viên: Học viên được miễn phí toàn khóa học.

          - Kinh phí tổ chức: Ngân sách Trung ương và địa phương (lớp đào tạo cán bộ, công chức, viên chức hỗ trợ DNNVV ước kinh phí thực hiện khoảng 37.000.000 đồng).

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. ke hoach.pdf_20220124142726.pdf

Đang online: 8
Hôm nay: 1696
Đã truy cập: 482321
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.