xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

SỬ DỤNG HIỆU QUẢ ĐỘI NGŨ VIÊN CHỨC THUỘC CẤP TỈNH QUẢN LÝ Ở TỈNH HẬU GIANG

Ngày 30-07-2021 - Lượt xem: 0

TÊN ĐỀ TÀI

SỬ DỤNG HIỆU QUẢ ĐỘI NGŨ VIÊN CHỨC THUỘC CẤP TỈNH QUẢN LÝ Ở TỈNH HẬU GIANG

 -----

1. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Bùi Thị Mỹ Lệ, giảng viên Khoa Nhà nước và pháp luật

2. Các thành viên:

ThS. Trần Văn Tài, Trưởng khoa Nhà nước và pháp luật.

ThS. Lê Văn Tuyên, Phó Trưởng khoa Nhà nước và pháp luật.

ThS. Trương Thanh Nghĩa, giảng viên Khoa Nhà nước và pháp luật.

CN. Nguyễn Thị Hoàng Minh, giảng viên Khoa Nhà nước và pháp luật.

CN. Lâm Thanh Hương, giảng viên Khoa Nhà nước và pháp luật

3. Thời gian thực hiện đề tài:

4. Thời gian bảo vệ đề tài trước Hội đồng Khoa học của nhà trường: 31/10/2018

Xếp loại: Trung bình

         

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. TÓM TẮT NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA ĐỀ TÀI.doc_20210730151544.doc

Đang online: 2
Hôm nay: 68
Đã truy cập: 159129
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.