xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Quy định về nội dung, chương trình và việc tổ chức bồi dưỡng, sát hạch nghiệp vụ đánh giá an toàn, vệ sinh lao động

Ngày 20-01-2022 - Lượt xem: 16

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 27/2021/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2021 hướng dẫn chi tiết về nội dung, chương trình và việc tổ chức bồi dưng, sát hạch nghiệp vụ đánh giá an toàn, vệ sinh lao động, việc miễn giảm các nội dung huấn luyện đã học đối với chuyên gia đánh giá an toàn, vệ sinh lao động; hướng dẫn cách tính tần suất tai nạn lao động và một số biện pháp thi hành.

Đối tượng áp dụng của Thông tư là người sử dụng lao động theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội; tổ chức đánh giá an toàn, vệ sinh lao động (sau đây gọi tắt là tổ chức đánh giá); chuyên gia đánh giá an toàn, vệ sinh lao động theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định số 58/2020/NĐ-CP (sau đây gọi tắt là chuyên gia đánh giá); cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện lập báo cáo đánh giá công tác an toàn, vệ sinh lao động và giảm tần suất tai nạn lao động

Thông tư quy định đối tượng tham gia khoá bồi dưỡng nghiệp vụ đánh giá là người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cơ hữu của tổ chức đánh giá có nhu cầu trở thành chuyên gia đánh giá của một tổ chức đánh giá. Đáng chú ý, có hai đối tượng được miễn, giảm các nội dung bồi dưỡng nghiệp vụ đánh giá an toàn, vệ sinh lao động đó là:

Thứ nhất, người có trình độ đại học trở lên và có ít nhất 7 năm kinh nghiệm làm công tác thanh tra, kiểm tra, xây dựng chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động tại các cơ quan có chức năng, nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến công tác an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật thì được miễn toàn bộ nội dung bồi dưỡng.

Thứ hai, người có trình độ đại học trở lên và có ít nhất 7 năm kinh nghiệm làm công tác thanh tra, kiểm tra, xây dựng chính sách, pháp luật thuộc các chuyên ngành khác thì được giảm nội dung bồi dưỡng về: kỹ năng cần thiết để tổ chức và thực hiện hoạt động đánh giá sự tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; quy trình tổ chức và thực hiện hoạt động đánh giá về an toàn, vệ sinh lao động.

Đồng thời, Thông tư đã quy định cụ thể cách tính tần suất tai nạn lao động hàng năm và tần suất tai nạn lao động trung bình của 3 năm liền kề.

 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2022.

Nguyên Minh Chương

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Thong tu so 27 2021 BLĐTBXH ngay 28-12-2021 tan suat TNLD.pdf_20220120210036.pdf

Tin cùng chuyên mục

Đang online: 3
Hôm nay: 2825
Đã truy cập: 474756
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.