xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp

Ngày 15-04-2022 - Lượt xem: 10

Ngày 05 tháng 4 năm 2022 Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 05/2022/TT-BLĐTBXH Quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp.

Thông tư này quy định mục tiêu liên kết đào tạo nhằm mục tiêu khai thác, phối hợp và huy động các nguồn lực xã hội để đào tạo nhân lực lao động trong giáo dục nghề nghiệp, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo; có 02 hình thức liên kết đào tạo:

- Thứ nhất là liên kết phối hợp đào tạo: Đơn vị phối hợp liên kết đào tạo trực tiếp tham gia giảng dạy, phối hợp quản lý quá trình đào tạo và bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị để thực hiện liên kết đào tạo, hoặc chỉ tham gia vào hoạt động giảng dạy trong chương trình liên kết đào tạo;

- Thứ hai là liên kết đặt lớp đào tạo: Đơn vị phối hợp liên kết đào tạo không tham gia giảng dạy, chỉ phối hợp quản lý và bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị để thực hiện liên kết đào tạo.

Cũng tại Thông tư này quy đinh rõ quyền hạn và trách nhiệm của các bên trong tham gia liên liên kết đào tạo bằng việc ký kết hợp đồng liên kết đào tạo thể hiện gồm 8 nội dung: (1) Tên ngành nghề, trình độ đào tạo hoặc nội dung đào tạo; thời gian, địa điểm đào tạo, quy mô và hình thức liên kết đào tạo; (2) Chương trình đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng về cơ sở vật chất, thiết bị cho đào tạo; (3) Kế hoạch và tiến độ đào tạo. Trường hợp đơn vị phối hợp liên kết đào tạo là doanh nghiệp cần ghi rõ địa điểm, thời gian đào tạo tại doanh nghiệp, thời gian đào tạo tại đơn vị chủ trì liên kết đào tạo; (4) Nhà giáo tham gia giảng dạy, hướng dẫn; chế độ hoặc tiền lương cho nhà giáo và người học nếu làm ra sản phẩm đạt quy cách trong quá trình thực hành, thực tập (nếu có); (5) Thời hạn thực hiện của hợp đồng liên kết đào tạo. (6). Quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của các bên tham gia liên kết đào tạo; (7) Tài chính thực hiện hợp đồng liên kết đào tạo; (8) Các nội dung khác có liên quan.

          Thông tư số 05/2022/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ 20/5/2022./. 

Huỳnh Tấn Vinh


Tin cùng chuyên mục

Đang online: 6
Hôm nay: 1641
Đã truy cập: 565286
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.