xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Quy định về cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh động vật

Ngày 31-01-2023 - Lượt xem: 75

Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 24/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 quy định về cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh động vật.

Thông tư số 24/2022/TT-BNNPTNT quy định trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật và điều kiện được công nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật. Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam đăng ký để được cấp Giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh động vật; các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Theo đó, quyền lợi của cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh như sau: được miễn lấy mẫu xét nghiệm đối với bệnh được công nhận an toàn trong quá trình thực hiện kiểm dịch vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra khỏi địa bàn cấp tỉnh; được hỗ trợ giới thiệu sản phẩm, xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu, quảng bá, xuất bán sản phẩm, xuất khẩu động vật, sản phẩm động vật theo quy định của pháp luật;…

Bên cạnh đó, điều kiện được công nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật bao gồm: thực hiện các biện pháp phòng bệnh động vật đáp ứng các quy định tương ứng của pháp luật về thú y, chăn nuôi hoặc thủy sản và hướng dẫn chuyên môn của Cơ quan thú y; có kế hoạch và tổ chức thực hiện giám sát dịch bệnh động vật theo quy định; không xảy ra dịch bệnh động vật; hoạt động thú y tại cơ sở bảo đảm kiểm soát được dịch bệnh động vật.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 02 năm 2023. Thông tư này thay thế Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật./.

(Đính kèm Thông tư số 24/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022)

BT: Lâm Khánh Toàn, Chi cục Chăn nuôi, Thú y - Thủy sản


Đang online: 4
Hôm nay: 3748
Đã truy cập: 1675171
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.