xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú

Ngày 19-01-2023 - Lượt xem: 68

Theo Thông tư số 75/2022/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú. Trong đó quy định:

I. Các trường hợp miễn lệ phí

Các trường hợp miễn lệ phí bao gồm:

1. Trẻ em theo quy định tại Luật Trẻ em; người cao tuổi theo quy định tại Luật Người cao tuổi; người khuyết tật theo quy định tại Luật Người khuyết tật.

2. Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

3. Đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; công dân thường trú tại các xã biên giới; công dân thường trú tại các huyện đảo; công dân thuộc hộ nghèo theo quy định của pháp luật.

4. Công dân từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi mồ côi cả cha và mẹ.

II. Mức thu lệ phí thực hiện theo quy định tại Biểu mức thu lệ phí đăng ký cư trú như sau.

BIỂU MỨC THU LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ CƯ TRÚ

STT

Nội dung

Đơn vị tính

Mức thu

Trường hợp công dân nộp hồ sơ trực tiếp

Trường hợp công dân nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến

1

Đăng ký thường trú

Đồng/lần đăng ký

20.000

10.000

2

Đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú (cá nhân, hộ gia đình)

Đồng/lần đăng ký

15.000

7.000

3

Đăng ký tạm trú theo danh sách, gia hạn tạm trú theo danh sách

Đồng/người/ lần đăng ký

10.000

5.000

4

Tách hộ

Đồng/lần đăng ký

10.000

5.000

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 05 tháng 02 năm 2023.                                                            

Lệ Thu – Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 75-2022-TT-BTC.pdf_20230119092215.pdf

Đang online: 1
Hôm nay: 3670
Đã truy cập: 1675093
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.