xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Quy định mới về trường hợp nhận bảo hiểm xã hội một lần

Ngày 02-02-2023 - Lượt xem: 25

Trúc Loan

          Ngày 31 tháng 12 năm 2022, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 18/2022/TT-BYT ngày 31/12/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 56/2022/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế  quy định chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế. Theo đó, quy định các nội dung cơ bản như sau:

          - Trường hợp được nhận bảo hiểm xã hội một lần

          Theo khoản 1 Điều 1 Thông tư 18/2022/TT-BYT, các trường hợp mắc bệnh được hưởng bảo hiểm xã hội một lần, gồm: Trường hợp đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS quy định tại điểm c khoản 1 Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội, người mắc các bệnh, tật có mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt động phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hằng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn.

          - Số ngày nghỉ trên giấy nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội có thể lên đến 50 ngày

          Trường hợp người lao động bị sẩy thai, phá thai, nạo, hút thai, thai chết lưu mà tuổi thai từ 13 tuần tuổi trở lên thì thời gian nghỉ tối đa theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội nhưng không quá 50 ngày cho một lần cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội. Như vậy, trong trường hợp này số ngày nghỉ trên giấy nghỉ việc hưởng BHXH có thể lên đến 50 ngày.

Ảnh minh họa

          - Sửa đổi hồ sơ khám giám định lần đầu để hưởng bảo hiểm xã hội

          Khoản 2 Điều 1 Thông tư 18/2022/TT-BYT đã sửa đổi hồ sơ khám giám định lần đầu để hưởng bảo hiểm xã hội tại Điều 5 Thông tư 56/2017/TT-BYT. 

          - Được chủ động đi giám định lại tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp để hưởng BHXH. Khoản 8 Điều 1 Thông tư 18/2022/TT-BYT sửa đổi quy định về thời hạn giám định lại: Đối với các trường hợp giám định lại tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp người lao động được chủ động đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động và được trả phí khám giám định trong trường hợp kết quả khám giám định đủ điều kiện để điều chỉnh tăng mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

          - Bổ sung quy định cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội cho người nhiễm Covid-19. Người nhiễm Covid-19 điều trị nội trú hoặc ngoại trú tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sau đây được cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội, gồm: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thành lập theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009; Các cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 được thành lập theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 168/NQ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ của Chính phủ về một số cơ chế, chính sách phòng chống dịch Covid-19, như sau: Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19; Bệnh viện điều trị Covid-19; Bệnh viện hồi sức cấp cứu Covid-19; Trung tâm hồi sức tích cực người bệnh Covid-19.

          - Được yêu cầu cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội nếu đi khám mà chưa được cấp. Trường hợp người lao động đã khám bệnh, chữa bệnh nhưng chưa được cấp giấy ra viện, giấy chứng sinh, giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai, giấy chứng nhận không đủ sức khỏe để chăm sóc con sau khi sinh, giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi người lao động đã khám bệnh, chữa bệnh căn cứ quy định tại Thông tư này và văn bản đề nghị của người đó làm căn cứ cấp giấy ra viện, giấy chứng sinh, giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai, giấy chứng nhận không đủ sức khỏe để chăm sóc con sau khi sinh, giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội. Trong đó, tại phần ngày, tháng, năm trên phần chữ ký của người hành nghề ghi theo ngày cấp.

          Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2023./.


Đang online: 3
Hôm nay: 4682
Đã truy cập: 1671170
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.