xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Quy định mới về hạn mức trả tiền bảo hiểm

Ngày 26-10-2021 - Lượt xem: 80

Ngày 20 tháng 10 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 32/2021/QĐ-TTg về hạn mức trả tiền bảo hiểm. Theo đó, Quyết định quy định đối tượng áp dụng và hạn mức trả tiền bảo hiểm như sau:

Về đối tượng áp dụng: Quyết định áp dụng đối với người được bảo hiểm tiền gửi; tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi; tổ chức bảo hiểm tiền gửi; cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có liên quan đến hoạt động bảo hiểm tiền gửi.

Về hạn mức trả tiền bảo hiểm: Số tiền tối đa tổ chức bảo hiểm tiền gửi trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm theo quy định của Luật Bảo hiểm tiền gửi (gồm cả gốc và lãi) của một người tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi khi phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm là 125.000.000 đồng (một trăm hai mươi lăm triệu đồng).

Đối với các khoản tiền gửi đã phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm nhưng chưa được chi trả theo quy định tại Luật Bảo hiểm tiền gửi trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, hạn mức trả tiền bảo hiểm thực hiện theo quy định tại Quyết định số 21/2017/QĐ-TTg ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về hạn mức trả tiền bảo hiểm.

Quyết định số 32/2021/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ ngày 12 tháng 12 năm 2021. Bãi bỏ Quyết định số 21/2017/QĐ-TTg ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về hạn mức trả tiền bảo hiểm./.

Võ Thị Điểm

 

 

 

 


Tin cùng chuyên mục

Đang online: 1
Hôm nay: 1839
Đã truy cập: 1652707
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.