xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Quy định giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội về trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Ngày 03-06-2022 - Lượt xem: 14

Ngày 01/6/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND về quy định giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội về trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Theo đó, Quyết định quy định rõ giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội về trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đối với các dịch vụ, cụ thể:

a) Dịch vụ chăm sóc đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;

b) Dịch vụ chăm sóc dài hạn cho đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP; Nghị quyết số 28/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang sửa đổi, bổ sung chế độ chi tiêu hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Bên cạnh đó, Quyết định quy định đối tượng áp dụng: Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan quản lý trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh được ủy quyền đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội về trợ giúp xã hội. Đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị cung cấp dịch vụ sự nghiệp công khác, cơ sở trợ giúp xã hội đáp ứng đầy đủ các điều kiện và được cấp phép hoạt động theo quy định tại Điều 26 và Điều 45 Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ quy định về thành lập, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội. Các đối tượng được trợ giúp xã hội quy định tại Điều 6 Nghị định số 103/2017/NĐ-CP, Nghị định số 20/2021/NĐ-CP, Nghị quyết số 28/2021/NQ-HĐND và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Ngoài ra, Quyết định còn quy định rõ về mức giá của từng loại dịch vụ, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan và quy định chuyển tiếp đối với nguồn kinh phí ngân sách tỉnh giao cho các cơ sở trợ giúp xã hội công lập thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành được tiếp tục thực hiện theo quy định hiện hành cho đến khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền đặt hàng cung cấp dịch vụ.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 11 tháng 6 năm 2022./.

 


Tin cùng chuyên mục

Đang online: 3
Hôm nay: 149
Đã truy cập: 668262
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.