xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Quy định Danh mục nhà tù và những nơi được coi là nhà tù để xem xét công nhận người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày

Ngày 09-04-2022 - Lượt xem: 17

Ngày 30 tháng 3 năm 2022, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 03/2022/TT-BLĐTBXH quy định Danh mục nhà tù và những nơi được coi là nhà tù để xem xét công nhận người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày.

Ảnh minh họa

Theo đó, Thông tư ban hành danh mục 686 nhà tù và những nơi được coi là nhà tù tại 58 tỉnh/thành phố trong cả nước và Chiến trường Miền Nam Việt Nam (tại tỉnh Hậu Giang có 04 danh mục nhà tù và những nơi được coi là nhà tù như: Trại giam Chi khu Một Ngàn; Trại giam Kinh Thầy Cai; Trại giam Băng 2 Tiểu khu; Buồng tạm giam giữ Chi khu Đức Long). Đây là địa điểm bị tù, đày để xem xét công nhận người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày.

Riêng đối với người hoạt cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế địch bắt tù, đày ở nước ngoài thì nơi bị tù theo giấy xác nhận của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền thuộc Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2022; kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, bãi bỏ Thông tư số 02/2019/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 9 Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng./.

Nguyễn Thị Phi Loan


Tin cùng chuyên mục

Đang online: 1
Hôm nay: 96
Đã truy cập: 554413
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.