xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày 10-01-2022 - Lượt xem: 85

Ngày 31/12/2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND về ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Theo đó, Quy chế này quy định về bí mật nhà nước, nguyên tắc bảo vệ bí mật nhà nước, hoạt động bảo vệ bí mật nhà nước, chế độ thông tin, báo cáo và trách nhiệm của tất cả các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang và các tổ chức có liên quan trong triển khai thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

Trường hợp những quy định không được điều chỉnh trong Quy chế này được thực hiện theo Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Quy chế bao gồm 28 Điều, trong đó Điều 9 quy định về  bảo vệ bí mật nhà nước trong sử dụng máy vi tính, thiết bị lưu trữ di động, phương tiện điện tử có tính năng lưu giữ tài liệu, thông tin bí mật nhà nước như sau:

(1). Tiến hành kiểm tra an ninh thiết bị, phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng, bao gồm thiết bị, phần mềm mới dùng để soạn thảo, lưu giữ tài liệu có chứa nội dung bí mật nhà nước; các thiết bị, phần mềm được nâng cấp hoặc sửa đổi, bổ sung trước khi đưa vào sử dụng tại các bộ phận, vị trí trọng yếu, cơ mật, nơi chứa đựng bí mật nhà nước thuộc các cơ quan, đơn vị, địa phương. Các thiết bị, phần mềm sử dụng cho các bộ phận, vị trí trọng yếu, cơ mật, nơi chứa đựng bí mật nhà nước hoặc do tổ chức, cá nhân nước ngoài tài trợ, cho tặng phải được Công an tỉnh kiểm tra trước khi sử dụng.

(2). Máy vi tính, thiết bị lưu trữ di động, phương tiện điện tử có tính năng lưu giữ thông tin dùng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước nếu bị hư hỏng phải do cán bộ công nghệ thông tin cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện việc sửa chữa, nếu thuê dịch vụ bên ngoài, phải giám sát chặt chẽ.

Đối với máy vi tính lưu giữ tài liệu, thông tin bí mật nhà nước mang ra ngoài sửa chữa phải tháo rời ổ cứng niêm phong và quản lý tại cơ quan, đơn vị, địa phương, khi sửa chữa xong phải kiểm tra trước khi sử dụng.

Đối với các thiết bị lưu trữ di động, phương tiện điện tử có tính năng lưu giữ thông tin dùng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước bị hỏng, không có khả năng sửa chữa, phục hồi, không hoạt động được do thiếu đồng bộ, lạc hậu mà không có nhu cầu sử dụng lại phải được bảo quản, xử lý hoặc tiêu hủy theo đúng quy trình, quy định tại Điều 18 Quy chế này.

(3). Không sử dụng thiết bị thu phát sóng không dây tại nơi điều hành hệ thống thông tin hoặc hệ thống mạng quan trọng về an ninh quốc gia hoặc tại các bộ phận, vị trí, nơi thường xuyên diễn ra các hoạt động liên quan bí mật nhà nước.

(Kèm theo Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hậu Giang)

Đoàn Diễm Thì

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. quyche (2).docx_20220110155953.docx
2. quyetdinh (2).pdf_20220110155953.pdf

Tin cùng chuyên mục

Đang online: 6
Hôm nay: 2202
Đã truy cập: 468377
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.