xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

QUY ĐỊNH BỔ SUNG MỨC THU PHÍ DỰ THI THĂNG HẠNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC HẠNG IV

Ngày 03-12-2021 - Lượt xem: 75

QUY ĐỊNH BỔ SUNG MỨC THU PHÍ DỰ THI

 THĂNG HẠNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC HẠNG IV

Ngày 28 tháng 10 năm 2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 92/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế dộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng, công chức, viên chức.

Theo đó, Thông tư quy định mức thu phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức như sau:

- Tuyển dụng (gồm thi tuyển, xét tuyển):

+ Dưới 100 thí sinh mức thu là 500.000 đồng/thí sinh/lần.

+ Từ 100 - 500 thí sinh mức thu là 400.000 đồng/thí sinh/lần.

+ Từ 500 thí sinh trở lên mức thu là 300.000 đồng thí sinh/lần.

- Nâng ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hạng I:

+ Dưới 50 thí sinh mức thu là 1,4 triệu đồng/thí sinh/lần.

+ Từ 50 - 100 thí sinh mức thu là 1,3 triệu đồng/thí sinh/lần.

+ Từ 100 thí sinh trở lên mức thu là 1,2 triệu đồng/thí sinh/lần.

- Nâng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hạng II, hạng III, hạng IV:

+ Dưới 100 thí sinh mức thu là 700.000 đồng/thí sinh/lần.

+ Từ 100 - 500 thí sinh mức thu là 600.000 đồng/ thí sinh/lần.

+ Từ 500 thí sinh trở lên mức thu là 500.000 đồng/thí sinh/lần.

So với quy định hiện hành thì Thông tư đã bổ sung mức thu phí dự thi thăng hạng viên chức hạng IV.

Ngoài ra, mức thu phúc khảo thi tuyển dụng, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức là 150.000 đồng/ bài thi.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 12 năm 2021 và thay thế Thông tư 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Cẩm Nhung


Đang online: 3
Hôm nay: 2777
Đã truy cập: 1658836
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.