xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Phương châm “Rõ, nghiêm, chắc, nhanh và Người dân giám sát người dân” trong phòng, chống dịch covid - 19

Ngày 31-08-2021 - Lượt xem: 193

Đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang có mức độ nguy hiểm cao, diễn biến phức tạp, gây ra nhiều tổn thất đối với sản xuất kinh tế, sức khỏe, đời sống vật chất, tinh thần của mọi người dân. Bằng sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND Tỉnh, việc triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 được tổ chức thực hiện nhanh chóng, kịp thời; đặc biệt, sự vào cuộc trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các sở, ngành, cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, sự nhận thức đúng đắn, đồng lòng phối hợp của người dân, sự tham gia thiện nguyện, chân tình, yêu thương của đông đảo cá nhân, tổ chức trong sẻ chia, hỗ trợ đã góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương mở rộng “vùng xanh”, thu hẹp “vùng vàng”, từng bước loại bỏ “vùng đỏ”, đưa “khát vọng thoát khỏi vòng xoáy đi xuống” ngày càng hiện thực; hoạt động dân kế, dân sinh, chính trị, xã hội ổn định trong trạng thái “bình thường mới”. Đây là thắng lợi có ý nghĩa hết sức to lớn, là điều kiện, tiền đề vững chắc đảm bảo cho chúng ta tiếp tục vững vàng chiến thắng đại dịch còn nhiều thách thức, cam go phía trước.

Trong thời gian tới, chúng ta phải tiếp tục đoàn kết, nỗ lực hơn nữa trong việc tầm soát diện rộng, chủ động phát hiện sớm F0 trong cộng đồng; thực hiện thành công chiến lược thiết lập và bảo vệ “vùng xanh” bền vững; nâng tầm công tác tuyên truyền đi vào chiều sâu, mang tính hành động, không chỉ dừng lại ở việc nêu khẩu hiệu; thực hiện quyền và nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo các huyện, thị, thành phố trong công nhận, bảo vệ “vùng xanh” ở cơ sở; đặc biệt, mọi người phải nuôi khát vọng lớn và quyết tâm thoát khỏi “vòng xoáy đi xuống” như lời động viên, nhắc nhở của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành trong những ngày gần đây.

 

 

Hiện nay, tỉnh nhà đang tập trung phong trào thi đua thiết lập, xây dựng và bảo vệ “vùng xanh” với phương châm: “Rõ, nghiêm, chắc, nhanh và Người dân giám sát người dân”. Do đó, nội hàm vấn đề cần có sự phân tích rõ để người dân hiểu, tạo sự đồng thuận cao.

Thứ nhất, yêu cầu “RÕ”: là các quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo, chủ trương, chính sách đều phải được hiểu rõ, thực hiện thống nhất, phù hợp ở các địa phương; nhu cầu sức khỏe, tinh thần, lao động sản xuất… của dân phải được nắm rõ, hiểu rõ, đúng yêu cầu, bức bách thực sự. Vậy, thực hiện “Rõ” là điều kiện để đảm bảo các quan điểm, chủ trương, chính sách phòng, chống Covid-19 được hiểu đúng.

Thứ hai, yêu cầu “NGHIÊM”: là kiên quyết thực hiện đúng, đủ chủ trương, chính sách của trên với đúng đối tượng tác động; tránh “du di”, “linh hoạt” sai quan điểm, trái nguyên tắc; kiên quyết xử lý phát ngôn, hành vi vi phạm các quy định phòng, chống dịch, là cán bộ, đảng viên càng xử lý nghiêm. Vậy, thực hiện “Nghiêm” là điều kiện để đảm bảo cho quan điểm, chủ trương, chính sách phòng, chống Covid-19 được triển khai thực hiện đúng, đủ.

Thứ ba, yêu cầu “CHẮC”: là nắm, hiểu rõ thực trạng tình hình thực tế, dự báo diễn biến, xu hướng tương lai; triển khai chủ trương, chính sách, quy định đúng đối tượng, không sót, không thừa, không thiếu, không lệch đối tượng, “tới nơi tới chốn”; xử lý vi phạm đúng thời điểm, mức độ, hình thức, đảm bảo nêu gương, răn đe, nâng cao tính tuyên truyền, giáo dục.Vậy, thực hiện “Chắc” là điều kiện để đảm bảo cho quan điểm, chủ trương, chính sách phòng, chống Covid-19 được triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất, tốt nhất.

Thứ tư, yêu cầu “NHANH”: là chủ động nhận thức đảm bảo thông - “rõ”; chủ động triển khai thực hiện, xử lý đảm bảo đúng, đủ - “nghiêm”, chủ động giải quyết, đánh giá đảm bảo sát thực tiễn - “chắc”… để không bị động, bất ngờ, không trông chờ, ỉ lại, thụ động. Vậy, thực hiện “Nhanh” là điều kiện để đảm bảo cho quan điểm, chủ trương, chính sách phòng, chống Covid-19 luôn bám sát thực tiễn, xử lý tốt các vấn đề phát sinh bất ngờ, mang lại hiệu quả tốt nhất.

 

 

Thứ năm, yêu cầu “NGƯỜI DÂN GIÁM SÁT NGƯỜI DÂN”: là mỗi người dân phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác, nghiêm túc thực hiện cho bản thân và gia đình, vừa giám sát việc thực hiện của mọi người xung quanh. Người dân quan sát, tuyên truyền, nhắc nhở, chủ động hỗ trợ nhau trong thực hiện đúng, đủ, nghiêm các biện pháp, quy định phòng, chống Covid-19 trong cộng đồng, kịp thời thông tin cho các cá nhân, tổ chức hữu quan có phương án xử lý phù hợp các vấn đề phát sinh trong cộng đồng.

Thứ sáu, các phương châm này thực hiện được phải có sự tham gia từ nhiều chủ thể, bao gồm cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và mỗi người dân. Yêu cầu chủ thể nào cũng phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, cầu thị, sẻ chia, phối hợp, có chung khát vọng đạt mục tiêu phòng, chống dịch hiệu quả nhất.

Thứ bảy, trong tình hình chung hiện nay - “bình thường mới”, mọi người phải biết “gạt bớt”, “để sang một bên”, tiết chế nhu cầu thụ hưởng không phù hợp với tình hình thực tế, mở lòng cảm thông, cộng đồng trách nhiệm, đảm bảo lợi ích và nghĩa vụ phải phù hợp, thậm chí phải hy sinh nhiều hơn thụ hưởng.

Thứ tám, nêu cao ý thức trách nhiệm, chủ động, “6 dám” của cán bộ lãnh đạo địa phương; xây dựng giải pháp, cơ chế đặc thù riêng để đảm bảo thực hiện hiệu quả các yêu cầu của phương châm (VD: văn bản, ý chí lãnh đạo, chỉ đạo nên triển khai như thế nào để các địa phương đều hiểu thống nhất; làm sao để dân muốn, biết, dám tham gia giám sát lẫn nhau; làm cách nào để đánh giá kết quả triển khai thực hiện phương châm ở các địa phương...).

Trong những ngày gần đây, chúng ta liên tục nhận được tin vui vì có nhiều cas F0 được điều trị khỏi, cas mắc mới giảm, “vùng xanh” được mở rộng, người dân an tâm, ổn định, tin tưởng chính quyền… Điều đó cho thấy, ý chí, khát vọng quyết tâm phòng, chống dịch Covid-19 của Đảng bộ và nhân dân Hậu Giang đang được khơi dậy, phát huy hiệu quả. Song, những khó khăn, thách thức vẫn còn đang diễn ra trong phòng, chống Covid-19 là rào cản rất lớn đối với việc “thoát khỏi vòng xoáy đi xuống” của chúng ta. Cho nên, bên cạnh những giải pháp, phương án hiệu quả đã và đang áp dụng, việc nắm rõ và có phương thức triển khai phù hợp phương châm “Rõ, nghiêm, chắc, nhanh và Người dân giám sát người dân” chắc chắn sẽ góp phần nhân thêm sức mạnh, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19 trong mỗi cán bộ, đảng viên và người dân Hậu Giang.

Kim Xuyên


Đang online: 5
Hôm nay: 2039
Đã truy cập: 1652907
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.