xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Phường IV: Tuyên truyền hướng dẫn bà con Khmer chuyển đổi số

Ngày 27-10-2022 - Lượt xem: 78

 

                Ngày 27/10/2022, tại chùa Phô-Thi-Răng-Sây, khu vực1, Ban chỉ đạo chuyễn đổi số phường IV phối hợp Ban quản trị nhà chùa tuyên truyền và hướng dẫn về chuyển đổi số cho bà con Khmer ở khu vực 1.