xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Phường I: 70% người dân thực hiện chuyển đổi số

Ngày 05-12-2022 - Lượt xem: 99

 

Hội Liên hiệp phụ nữ phường I vừa phối hợp với ngành Tư pháp - Hộ tịch và các ngành đoàn thể phường ra quân vận động người dân trên địa bàn phường thực hiện cài App Hậu Giang, dịch vụ hành chính công và hướng dẫn các bước cơ bản về dịch vụ công trực tuyến đến từng hộ dân, cài đặc mã QR code, các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt.