xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Phụng Hiệp: Tạo tiền đề để phát triển nông nghiệp tuần hoàn

Ngày 29-11-2021 - Lượt xem: 8

Để thực hiện mục tiêu phát triển nông nghiệp theo hướng tuần hoàn. Thời gian qua ngành nông nghiệp huyện Phụng Hiệp khuyến khích người dân trong huyện mạnh dạn chuyển đổi những diện tích mía và vườn tạp kém hiệu quả để xây dựng và phát triển những mô hình sản xuất theo hướng kết hợp theo chuỗi liên kết tuần hoàn để lấy ngắn nuôi dài, giảm chi phí đầu tư trong quá trình canh tác.