xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Vị Thanh chấm điểm thi đua phường, xã năm 2021.

Ngày 26-01-2022 - Lượt xem: 18

Nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi bằng hành động cụ thể góp phần thúc đẩy hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Đồng thời, tạo động lực phấn đấu, khuyến khích mọi cá nhân, tập thể phát huy khả năng, trí tuệ, năng động, sáng tạo, cống hiến vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tổ chức tốt việc tuyên truyền, phổ biến, xây dựng nhân rộng các điển hình tiên tiến tại đơn vị.

Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-STC ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang về việc phát động phong trào thi đua, khen thưởng năm 2021 và Kế hoạch số 07/KH-TCKH ngày 28 tháng 5 năm 2021 của phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Vị Thanh phát động phong trào thi đua khen thưởng năm 2021.

Trên cơ sở kết quả thực hiện kế hoạch thu - chi ngân sách; việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo trong lĩnh vực kinh tế - xã hội và tài chính - ngân sách trong năm 2021 của các đơn vị phường, xã. Qua đó, 03 đơn vị xếp thứ hạng nhất, nhì, ba gồm: Phường V, xã Tân Tiến và xã Vị Tân./.

Nguyễn Trường Thịnh - Phòng TC-KH Tp. Vị Thanh


Đang online: 1
Hôm nay: 197
Đã truy cập: 480822
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.