xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Phiên họp thứ nhất Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Ngày 01-12-2021 - Lượt xem: 114

Chiều 30/11, tại Hà Nội, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì phiên họp thứ nhất Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số nhằm thông qua Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2022; Chương trình Chuyển đổi số quốc gia, Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế số và xã hội số.

Quang cảnh phiên họp tại điểm cầu UBND tỉnh Hậu Giang

Hội nghị được truyền trực tuyến tới điểm cầu các bộ, ngành, cơ quan và 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh Hậu Giang có đồng chí Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Thu Ánh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Tại phiên họp, Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố Quyết định số 1619/QĐ-TTg ngày 24/09/2021 của Thủ tướng Chính phủ kiện toàn và đổi tên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử thành Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số; Quyết định 1964/QĐ-TTg ngày 22/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và lãnh đạo Tổ công tác giúp việc Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số.

Tổ công tác giúp việc Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số cũng đã trình bày tóm tắt dự thảo Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2022 với 34 nhiệm vụ trọng tâm triển khai trong năm 2022 và 53 chỉ tiêu định lượng đến năm 2025. Đồng thời đề xuất 5 nội dung chính sách phục vụ chuyển đổi số quốc gia, gồm: Chính sách đào tạo, đào tạo lại nhân lực; chính sách phân bổ kinh phí và quản lý kinh phí chi cho chuyển đổi số; chính sách kiện toàn tổ chức, bộ máy, mạng lưới đến cấp cơ sở; chính sách dữ liệu.

Cũng tại phiên họp thứ nhất, các Ủy viên Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và đại diện lãnh đạo nhiều bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp đã tham gia phát biểu đóng góp ý kiến, thảo luận nhiều vấn đề nhằm làm rõ các nội dung trong Chương trình Chuyển đổi số quốc gia.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số khẳng định: Chuyển đổi số là xu thế chung của thế giới, song cũng là đòi hỏi khách quan của quá trình phát triển đất nước. Để thực hiện thành công, chuyển đổi số phải được thực hiện dựa trên tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược, phù hợp với thực tế và đem lại hiệu quả thực tiễn; đồng thời phải lấy người dân là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu của chuyển đổi số. Trong đó, cần tập trung vào một số vấn đề, như: Đầu tư thỏa đáng để hoàn thiện thể chế, đào tạo nguồn nhân lực, phát triển công nghệ; thúc đẩy hợp tác công - tư trong chuyển đổi số dựa trên quan điểm “Lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư” và phát huy mọi nguồn lực xã hội để đầu tư cho 3 trụ cột của chuyển đổi số; tăng cường công tác truyền thông để nâng cao nhận thức, ý thức và tạo sự đồng thuận, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, có trọng tâm trọng điểm của tất cả các bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, đo lường đánh giá hiệu quả triển khai thực hiện và đúc rút kinh nghiệm.

Về Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2022, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đề nghị tất cả các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị và cộng đồng doanh nghiệp căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trên cơ sở phân bổ nguồn lực hợp lý, phù hợp với thực tế và đạt hiệu quả cao. Trước mắt cần tập trung vào một số vấn đề chính, như: Xây dựng, kết nối, quản lý và khai thác đồng bộ, thống nhất cơ sở dữ liệu Quốc gia; phổ cập điện thoại thông minh, cáp quang băng thông rộng, danh tính số, an toàn thông tin mạng, hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân; chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và vừa; thúc đẩy toàn diện các phương thức thanh toán số và thương mại điện tử; quy hoạch đô thị thông minh…

An Nhiên


Đang online: 3
Hôm nay: 2145
Đã truy cập: 1653013
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.