xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Phê duyệt vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày 26-06-2022 - Lượt xem: 24

Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 659/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2022 phê duyệt vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; gồm các khu vực thuộc vùng hạn chế 1, vùng hạn chế 3 và vùng hạn chế hỗn hợp và quy định các biện pháp hạn chế khai thác nước dưới đất như sau:

1. Vùng hạn chế 1

a) Đối với những khu vực có biên mặn, có hàm lượng tổng chất rắn hòa tan (TDS) từ 1.500mg/l trở lên; khu vực có bãi chôn lấp chất thải tập trung; khu vực có nghĩa trang tập trung, dừng mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có và thực hiện xử lý, trám lấp giếng theo quy định.

b) Đối với khu vực liền kề (1000m từ biên mặn; 3000m từ ranh giới đất của bãi chôn lấp chất thải rắn ra ngoài): không cấp phép thăm dò, khai thác để xây dựng thêm công trình khai thác nước dưới đất mới. Đối với các công trình hiện có thực hiện theo các biện pháp sau đây:

- Trường hợp công trình hiện hữu nhưng không có giấy phép, thực hiện xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật, đồng thời phải dừng hoạt động khai thác và thực hiện việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định (trừ trường hợp công trình đang khai thác nước dưới đất để cấp nước sinh hoạt, phục vụ phòng chống thiên tai).

- Trường hợp công trình đang khai thác nước dưới đất để cấp nước sinh hoạt, cấp nước phục vụ phòng chống thiên tai thuộc trường hợp phải có giấy phép khai thác nước dưới đất nhưng không có giấy phép thì được cấp giấy phép nếu đủ điều kiện để được cấp giấy phép khai thác theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước, sau khi chấp hành các quy định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp công trình có giấy phép thì được tiếp tục khai thác đến hết thời hạn hiệu lực của giấy phép và chỉ gia hạn, điều chỉnh, cấp lại đối với công trình cấp nước sinh hoạt, cấp nước phục vụ phòng chống thiên tai nếu đủ điều kiện để được gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước.

2. Vùng hạn chế 3

a) Không cấp phép thăm dò, khai thác để xây dựng thêm công trình khai thác nước dưới đất mới.

b) Đối với công trình không có giấy phép thì dừng khai thác và thực hiện việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định. Trường hợp công trình khai thác để cấp nước sinh hoạt, cấp nước phục vụ phòng chống thiên tai thuộc đối tượng phải có giấy phép khai thác nước dưới đất nhưng không có giấy phép thì được cấp giấy phép nếu đủ điều kiện để được cấp giấy phép khai thác theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước, sau khi chấp hành các quy định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

c) Đối với công trình đã có giấy phép thì được tiếp tục khai thác đến hết thời hạn hiệu lực của giấy phép và tiếp tục được cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép nếu đủ điều kiện được cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước.

d) Tổ chức, cá nhân đã có giếng khoan khai thác nước dưới đất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với quy mô không vượt quá 10m3/ngày.đêm, giếng khoan khai thác nước dưới đất cho sinh hoạt của hộ gia đình, cho các hoạt động văn hóa, tôn giáo, nghiên cứu khoa học nằm trong vùng hạn chế 3 và có chiều sâu lớn hơn 20m thì phải thực hiện việc đăng ký khai thác nước dưới đất theo quy định.

đ) Đối với các ngành nghề quan trọng sản xuất hàng hóa xuất khẩu, sử dụng ít nước và đòi hỏi chất lượng nước cao hơn chất lượng nước cấp theo QCVN hiện hành (sản xuất, chế biến nông sản, thủy sản xuất khẩu thuộc ngành nghề chủ lực của địa phương, trong vùng) thì được xem xét cấp giấy phép khai thác nước dưới đất ở các tầng sâu nếu đủ điều kiện được cấp giấy phép theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước.

3. Vùng hạn chế hỗn hợp

Áp dụng các biện pháp hạn chế trên cơ sở các biện pháp hạn chế của những vùng bị chồng lấn lên nhau.

(Chi tiết nội dung văn bản theo file đính kèm)

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Vung han che.rar_20220626200219.rar

Đang online: 4
Hôm nay: 1355
Đã truy cập: 720057
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.