xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Phê duyệt Chiến lược kế toán - kiểm toán đến năm 2030

Ngày 26-05-2022 - Lượt xem: 2

Ngày 23/5/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 633/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược kế toán - kiểm toán đến năm 2030.

Theo đó, mục tiêu tổng quát hoàn thiện hệ thống quy định về kế toán - kiểm toán đảm bảo chặt chẽ, hiệu lực, hiệu quả, đồng bộ hệ thống chuẩn mực kế toán - kiểm toán theo hướng phù hợp với thông lệ quốc tế và điều kiện của Việt Nam. Nâng cao vai trò quản lý nhà nước, đẩy mạnh hoạt động của các tổ chức nghề nghiệp, chú trọng phát triển thị trường dịch vụ và nguồn nhân lực trong lĩnh vực kế toán - kiểm toán ngang tầm với các nước trong khu vực. Qua đó nâng cao chất lượng của hệ thống thông tin kinh tế - tài chính - ngân sách ngày càng công khai, minh bạch, phản ánh trung thực các thông tin, số liệu kinh tế - tài chính trong nền kinh tế quốc dân, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý, điều hành và ra quyết định của cơ quan quản lý nhà nước cũng như các doanh nghiệp, đơn vị và tổ chức khác. Tăng cường hội nhập quốc tế, hợp tác với các tổ chức quốc tế về kế toán - kiểm toán, tạo lập mối liên hệ chặt chẽ, thừa nhận lẫn nhau giữa Việt Nam và các nước trong khu vực, trên thế giới.

          Bên cạnh đó, Quyết định nêu rõ mục tiêu cụ thể hoàn thiện hệ thống quy định về kế toán - kiểm toán; ban hành, công bố và cập nhật hệ thống chuẩn mực kế toán, chuẩn mực kiểm toán;  nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giám sát hoạt động kế toán - kiểm toán; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thị trường dịch vụ kế toán - kiểm toán; phát triển các tổ chức nghề nghiệp về kế toán - kiểm toán; Tăng cường hội nhập quốc tế về kế toán - kiểm toán; Thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán

           Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành./.

Phan Thị Tâm

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Quyet dinh so 633.pdf_20220530192759.pdf

Tin cùng chuyên mục

Đang online: 1
Hôm nay: 310
Đã truy cập: 668423
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.