xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Phần việc Công đoàn Trồng sả tăng thu nhập cho Công đoàn cơ sở

Ngày 06-06-2022 - Lượt xem: 22

Thực hiện Kế hoạch, chỉ tiêu năm 2022 của Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ, ngày từ đầu năm, Tổ Công đoàn Trung tâm Lưu trữ lịch sử (gọi tắt là Trung tâm) triển khai mô hình “Trồng sả” tăng thu nhập cho Công đoàn cơ sở.

Với diện tích 1.000 m2, Công đoàn viên Trung tâm đã trải nghiệm, thực hiện mô hình “Trồng sả” bước đầu tạo được nguồn thu cho công đoàn, đem lại thu nhập 1 triệu đồng. Hiện nay, Tổ Công đoàn Trung tâm đã nhân rộng diện tích hơn 2.000 m2 tiếp tục thực hiện mô hình này. Cây sả có thời gian sinh trưởng tương đối ngắn, từ khi trồng đến khi thu hoạch khoảng 4 – 5 tháng, ước tính cả năm nguồn thu từ cây sả trên 3 triệu đồng.

Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2022 do Công đoàn cấp trên các cấp phát động và chào mừng kỷ niệm 136 Ngày Quốc tế Lao động 1/5, 132 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện tốt tinh thần trách nhiệm của giai cấp công nhân Việt Nam trong thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, đặc biệt là phục hồi và phát triển kinh tế từ đại dịch Covid-19./.

CĐCS Sở Nội vụ

Một số hình ảnh