xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

PHỤNG HIỆP 260 THANH NIÊN TRÚNG TUYỂN ĐÃ CÓ MẶT TẠI BAN CHQS HUYỆN

Ngày 27-06-2022 - Lượt xem: 2

Nhằm đảm bảo công tác giao nhận quân diễn ra an toàn và đúng quy định, 5 giờ sáng ngày 15/2 ông Hồ Văn Phú – Chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp – Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã tiến hành kiểm tra tại các xã Phương Phú, Hiệp Hưng, thị trấn Búng Tàu và thị trấn Cây Dương.

Ảnh, do thân nhiệt cho thanh niên trước khi vào lều trại

Tại những nơi kiểm tra Chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp yêu cầu các địa phương thường xuyên kiểm tra quân số, tổ chức test nhanh cho các thanh niên, bên cạnh đó phải đảm bảo quân phục và ăn uống đầy đủ cho các thanh niên.

Với sự chuẩn bị chu đáo, trước 8 giờ ngày 15/2, tất cả 260 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự của 15 xã, thị trấn đã tập trung đầy đủ tại Ban CHQS huyện Phụng Hiệp. Tại đây, các thanh niên đã được Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đo thân nhiệt và sát khuẩn tay trước khi về lều trại nghĩ ngơi./.

T/h: Lê Đĩnh – Văn Minh


Đang online: 15
Hôm nay: 824
Đã truy cập: 668937
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.