xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ TRONG NÔNG NGHIỆP Ở TỈNH HẬU GIANG

Ngày 30-07-2021 - Lượt xem: 0

TÊN ĐỀ TÀI

PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ TRONG NÔNG NGHIỆP Ở TỈNH HẬU GIANG

 -----

1. Chủ nhiệm đề tài: Cử nhân Võ Thị Cẩm Tú, Giảng viên Khoa Lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

2. Các thành viên:

3. Thời gian thực hiện đề tài: tháng 3 năm 2015 đến  tháng 10 năm 2015

4. Thời gian bảo vệ đề tài trước Hội đồng Khoa học của nhà trường: 28/10/2015

Xếp loại: Trung bình

         


Đang online: 1
Hôm nay: 668
Đã truy cập: 139457
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.