xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TỈNH HẬU GIANG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Ngày 30-07-2021 - Lượt xem: 4

TÊN ĐỀ TÀI

PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TỈNH HẬU GIANG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

 -----

1. Chủ nhiệm đề tài: Hồ Thanh Hải, Giảng viên khoa Lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

2. Các thành viên:

3. Thời gian thực hiện đề tàitừ tháng 4 năm 2012 đến tháng 10 năm 2012

4. Thời gian bảo vệ đề tài trước Hội đồng Khoa học của nhà trường: 07/11/2012

Xếp loại:

         


Đang online: 1
Hôm nay: 973
Đã truy cập: 212866
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.