xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA THANH NIÊN HẬU GIANG TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Ngày 14-11-2021 - Lượt xem: 1187

     Đặng Thị Ngọc Giàu - Phòng QLĐT và NCKH

Xây dựng nông thôn mới là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta. Đây là một quá trình cải tiến kinh tế văn hóa xã hội, kinh tế môi trường nhằm phát triển nông thôn bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của dân cư nông thôn. Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong đó vai trò quan trọng của thanh niên với tinh thần xung kích trong các hoạt động, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm, là những người tích cực hưởng ứng, thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tuyên truyền, vận động và đưa các chủ trương chính sách đó vào cuộc sống, đến với các tầng lớp nhân dân. Vì vậy thanh niên là lực lượng xung kích đi đầu trong tiến trình xây dựng nông thôn mới.

Trong thời gian qua với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị cùng với sự góp công, góp sức của nhân dân công tác xây dựng nông thôn mới ở Hậu Giang đã đạt được những kết quả tích cực. Đến nay, hiện toàn tỉnh có 34/51 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 3 xã nông thôn mới nâng cao, chiếm 62,7% tổng số xã, đồng thời, Hậu Giang cũng có 3 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Có được kết quả như thế là nhờ vào sự đóng góp không nhỏ của thanh niên vào công cuộc xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

Thứ nhất, về công tác tuyên truyền.

Điểm nhấn trong xây dựng nông thôn mới (NTM) của thanh niên những năm qua là công tác tuyên truyền về xây dựng NTM. Nhờ hiểu đúng, đầy đủ mục đích, ý nghĩa của xây dựng NTM, mà từ đó thanh niên đã tích cực tham gia xây dựng NTM bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Bên cạnh đó, thanh niên còn tham gia tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng NTM nhằm nâng cao nhận thức cho nhân dân về mục đích, ý nghĩa của xây dựng NTM. Từ việc triển khai có hiệu quả những công việc trên đã góp phần phát huy vai trò tuổi trẻ tình nguyện, xung kích, sáng tạo, “Mỗi thanh niên - một hành động thiết thực” trong đảm nhận việc mới, việc khó và gương mẫu cùng Nhân dân xây dựng NTM với nhiều việc làm thiết thực.

Thứ hai về đảm bảo an ninh trật tự.

Để góp phần xây dựng nông thôn mới, đội ngũ thanh niên tỉnh đã tích cực phát huy tinh thần xung kích của thanh niên trong các hoạt động giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội của toàn tỉnh. Tích cực tham gia các hoạt động hưởng ứng phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên tham gia xây dựng thực hiện các tiêu chí về nông thôn mới.

Đảm bảo an ninh trật tự tốt tại địa phương sẽ góp phần giúp người dân an tâm sản xuất, tạo môi trường sống yên bình ở nông thôn nên từ khi thực hiện chủ trương xây dựng NTM, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, cũng như các tệ nạn xã hội luôn được toàn tỉnh chú trọng và ngày càng đạt hiệu quả thông qua việc triển khai nhiều mô hình thiết thực. Cụ thể lực lượng thanh niên đã tham gia và xây dựng các mô hình như: Mô hình“camera an ninh trật tự”, “loa tuyên truyền pháp luật lưu động”, “số điện thoại đường dây nóng và hộp thư tố giác tội phạm”, “tuyên truyền phổ biến pháp luật và phát động đăng ký giữ gìn an ninh trật tự”. Nhờ các mô hình trên, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh trong thời gian qua rất ổn định, tội phạm hình sự và các tệ nạn xã hội hàng năm đều giảm, giải quyết tốt tình hình an ninh trật tự ở địa bàn giáp ranh và đặc biệt không có tụ điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội.

          Thứ ba, tham gia phát triển kinh tế - xã hội.

Nhằm đóng góp sức trẻ vào chương trình xây dựng NTM tại các địa phương, thanh niên tích cực tham gia các phong trào “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”; “Đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp”; phong trào thi đua “4 nhất” trên các công trình, dự án… Tuổi trẻ tỉnh nhà đã tích cực tham gia đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên, các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội. Trong thời gian gia có hàng nghìn lượt thanh niên tham gia xây dựng các công trình phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, như: làm giao thông nông thôn, làm vệ sinh môi trường, xây dựng các loại hình, mô hình thanh niên sản xuất, kinh doanh giỏi. Đến nay, các cơ sở đoàn trực thuộc đã có những công trình, phần việc thanh niên góp phần xây dựng NTM, nhất là trong lĩnh vực tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn, làm lộ giao thông nông thôn, tham gia xây dựng các tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, các hoạt động bảo vệ môi trường ở 51 xã xây dựng NTM trong tỉnh…

Khi bắt tay vào xây dựng NTM, dù kinh tế còn nhiều khó khăn, điểm xuất phát thấp nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hậu Giang đặc biệt là đội ngũ thanh niên đã nỗ lực vươn lên vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được thành tích đáng tự hào, đóng góp vào thành tích chung của cả nước trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Xây dựng NTM là một quá trình lâu dài, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc và luôn đòi hỏi sự ủng hộ, vào cuộc chủ động, tích cực của toàn xã hội. NTM mang lại cuộc sống, diện mạo tốt hơn cho chính mỗi người, mỗi gia đình và cộng đồng dân cư, là việc làm thường xuyên, ai cũng cũng có thể góp phần, có những việc không phải cứ có tiền mới làm được như vấn đề cảnh quan, vệ sinh môi trường…

 Thời gian tới để tiếp tục phát huy vai trò của thanh niên trong công tác xây dựng nông thôn mới cần tập trung thực hiện tốt những giải pháp sau:

Một là, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương xây dựng nông thôn mới của tỉnh và hành động của tuổi trẻ Hậu Giang.

Để tiếp tục phát huy vai trò thanh niên trong tham gia xây dựng nông thôn mới, trong thời gian tới cần tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức của thanh niên về mục đích, ý nghĩa của chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM và trách nhiệm trong việc chung tay xây dựng nông thôn mới.

Hai là, kêu gọi lực lượng thanh niên tham gia xây dựng hạ tầng, cảnh quan và bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hóa ở nông thôn.

Thanh niên tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” với thực hiện hương ước, quy ước trong giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn; xây dựng nếp sống văn minh, xây dựng gia đình văn hóa; khuyến khích phát triển sản xuất, chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường; đẩy mạnh công tác trồng, chăm sóc cây xanh tạo môi trường trong lành và cảnh quan xanh - sạch - đẹp; phát động các phong trào chỉnh trang đường làng ngõ xóm, khuôn viên gia đình và xây dựng các công trình vệ sinh kiên cố, đạt chuẩn và xây dựng đời sống văn hóa ở nông thôn.

Ba là, đẩy mạnh phong trào thanh niên nông thôn tích cực tham gia phát triển kinh tế, đào tạo nghề và giải quyết việc làm

Tăng cường các hoạt động hỗ trợ về vay vốn, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, mở rộng thị trường, phát triển ngành nghề mới; phát triển các mô hình câu lạc bộ. Tích cực hỗ trợ thanh niên nông thôn phát triển kinh tế, hướng dẫn thanh niên tham gia các hợp tác xã thanh niên, khảo sát các mô hình kinh tế thanh niên nông thôn, nắm bắt nhu cầu nghề nghiệp, việc làm, kỹ thuật sản xuất, nhu cầu vay vốn, giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn. Tiếp tục các hoạt động hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế gắn với tái cơ cấu nông nghiệp, dịch chuyển cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập cho thanh niên nông thôn.

Bốn là, phát huy trách nhiệm thanh niên trong xây dựng nông thôn mới

Thời gian tới, để tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của thanh niên, các cấp bộ Đoàn cần chủ động, tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ cho thanh niên; phải gắn các công trình, phần việc thanh niên với việc xây dựng và giữ vững các tiêu chí NTM, phù hợp với đặc điểm tình hình đơn vị, thiết thực đối với người dân địa phương.

 

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. VAI TRÒ THANH NIÊN. GIÀU.docx_20211114151008.docx

Đang online: 2
Hôm nay: 2981
Đã truy cập: 1621058
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.