xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG ĐOÀN KẾT TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Ngày 14-11-2021 - Lượt xem: 1212

 

                                                          ThS. Nguyễn Thanh Tâm - Khoa Lý luận cơ sở

Tóm tắt: Đoàn kết là truyền thống quý báu của dân tộc ta trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Truyền thống đoàn kết đã tiếp tục được khơi dậy, phát huy mạnh mẽ trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 hiện nay. Trong bài viết này, chúng tôi khẳng định giá trị của truyền thống đoàn kết của dân tộc, từ đó liên hệ phân tích ưu điểm của tinh thần đoàn kết phòng, chống dịch Covid-19; chỉ ra một số luận điệu xuyên tạc chống phá của các thế lực nhằm phủ nhận thành tựu của công tác phòng, chống dịch của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta đang thực hiện; đề xuất một số giải pháp chủ yếu phát huy tinh thần đoàn kết phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả trong thời gian tới.

Từ khóa: Đoàn kết, chống Covid-19, công tác tuyên truyền phòng, chống dịch…

1. Tại Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ II, năm 1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi đến quốc dân đồng bào thông điệp về sức mạnh của tinh thần đoàn kết, đoàn kết rộng rãi, đoàn kết chặt chẽ, đoàn kết thực sự: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công.  Thông điệp ấy thể hiện truyền thống vẻ vang của dân tộc Việt Nam, đó là tinh thần đoàn kết. Trong mọi giai đoạn lịch sử, tinh thần đoàn kết dân tộc luôn có vai trò quan trọng. Ngay từ thời khai thiên, mở cõi, ông cha ta đã biết đoàn kết trong cộng đồng để chống lại thiên tai, thú dữ, dịch bệnh, giặc ngoại xâm.

Có thể khẳng định, trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, nhân dân ta luôn kết đoàn thành sức mạnh bền chặt, làm tăng sức mạnh của cả dân tộc Việt Nam lên đến hàng ngàn lần. Truyền thống đó đi sâu vào từng gia đình, từng cộng đồng xã hội; từng cá nhân, người dân luôn ý thức được sự quan trọng đó, cùng chung tay, góp sức giành thắng lợi trong mọi cuộc kháng chiến đánh đuổi kẻ thù xâm lược, giành lại độc lập, tự do cho nhân dân; cũng nhờ tinh thần đoàn kết đã đưa dân tộc ta vượt qua mọi khó khăn thử thách trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đất nước, góp phần tạo nên sự thắng lợi to lớn của sự nghiệp cách mạng do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

Sinh thời, chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh: “Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”. Các triều đại phong kiến từ Đinh, Lý, Trần, Lê… đã xây dựng được sức mạnh, tinh thần yêu nước của dân tộc, đoàn kết gây dựng nền độc lập, đánh tan ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc. Phát huy tinh thần đoàn kết, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, kết hợp tốt sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, đưa đất nước Việt Nam từ thân phận nô lệ đứng lên làm chủ đất nước. Ngày nay, nhờ phát huy tinh thần đoàn kết, Đảng và nhân dân ta đã đạt nhiều thành tựu to lớn về kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, đặc biệt là thành tựu qua 35 năm đổi mới… Chính những thành tựu vượt bậc ấy đã đưa đất nước có được cơ đồ và vị thế quan trọng trên trường quốc tế, tạo tiền đề to lớn trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.

2. Trong giai đoạn hiện nay, thế giới đang chịu sự tác hại nặng nề của tình hình dịch bệnh Covid-19, số ca nhiễm và tử vong không ngừng tăng lên, nhiều quốc gia trên thế giới đứng trước nguy cơ “vỡ trận” trong việc phòng chống dịch bệnh; hệ thống y tế thường xuyên đặt trong trạng thái quá tải; kinh tế, chính trị rơi vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng. Tại Việt Nam, dịch bệnh Covid - 19 đã gây tác hại không nhỏ đến nền kinh tế. Tuy nhiên, nhờ phát huy tốt tinh thần đoàn kết chung sức, một lòng “chống dịch như chống giặc”, Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta đã cơ bản kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, hoàn thành “mục tiêu kép” – phòng dịch và phát triển kinh tế. Nhờ đó, đà tăng trưởng duy trì ở mức phát triển dương, trong khi nhiều quốc gia lâm vào tình trạng sụt giảm âm và khủng hoảng nghiêm trọng.

Phát huy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam, ngày 29/7/2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ra lời kêu gọi gửi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài về công tác phòng, chống đại dịch Covid-19, Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Chúng ta đã cố gắng càng cố gắng hơn nữa; đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa; đã quyết tâm càng quyết tâm cao hơn nữa; toàn dân tộc muôn người như một, đồng lòng cùng Đảng, Chính phủ, các cấp, các ngành tìm mọi cách quyết ngăn chặn, đẩy lùi bằng được, không để dịch lan rộng, bùng phát trong cộng đồng”. Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, nhiều xí nghiệp, công ty, tổ chức kinh tế và Nhân dân khắp mọi miền đất nước đã tự nguyện huy động đóng góp hàng nghìn tỷ đồng tạo quỹ Vaccine ngừa Covid, không ít các tổ chức, cá nhân tự nguyện trưng dụng nhà cửa, khách sạn làm nơi cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến; sự đồng tâm hiệp lực của toàn thể nhân dân trong hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân ở những vùng có dịch...

3. Bên cạnh đó, chúng ta cũng đang gặp không ít những khó khăn trong việc thực hiện “mục tiêu kép”. Làn sóng dịch bệnh thứ tư đang đang ảnh hưởng không nhỏ đến nhiều nơi, hầu hết các khu vực trong nước đang kiểm soát tốt dịch bệnh nhưng do sự lơ là, chủ quan của một bộ phận nhỏ cá nhân nên tình hình dịch bệnh lây nhiễm trong cộng đồng, trong khu cách ly còn diễn ra. Một bộ phận người dân tầm nhận thức còn hạn chế nên tung tin đồn thất thiệt gây hoang mang dư luận; một số đối tượng nhận thức lệch lạc, phát ngôn chưa đúng về tinh thần đoàn kết chống dịch của đội ngũ y, bác sỹ, sinh viên ngành y và Nhân dân ta. Các thế lực thù địch lợi dụng một số phương tiện thông tin, nhất là các trang mạng xã hội như Zalo, Facebook, Youtube…thực hiện mưu đồ chống phá, bằng những luận điệu xuyên tạc công tác phòng chống dịch bệnh. Nhưng nhờ phát huy cao độ tinh thần đoàn kết chống dịch nên toàn Đảng, toàn quân và dân ta vẫn tiếp tục kiểm soát tốt dịch bệnh, thực hiện tốt nhiệm vụ vừa sản xuất, vừa chống dịch, vạch trần âm mưu và thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch.

Chúng ta không tự mãn với những thành tựu đạt được trong công tác phòng chống dịch bệnh; không so sánh kết quả phòng dịch với các quốc gia, nhưng chúng ta hoàn toàn có quyền tự hào nhờ tinh thần đoàn kết, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị mà chúng ta đã kiểm soát tốt và hạn chế tối đa tác hại của dịch bệnh, ngăn chặn và làm phá hoại âm mưu, thủ đoạn, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về công tác phòng chống dịch bệnh.

4. Phát huy tinh thần đó, thời gian tới chúng ta cần tập trung tối đa mọi nguồn lực để tiếp tục thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép trong đó cần hết sức chú trọng phát huy cao độ tinh thần đoàn kết – yếu tố không thể thiếu trong mỗi giai đoạn cách mạng. Để phát huy tinh thần đó, thời gian tới toàn dân ta cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

          Một là, toàn dân luôn thực hiện tốt tinh thần, chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ theo phương châm “chống dịch như chống giặc”, mỗi làng xã là một pháo đài, mỗi người luôn xem mình là một chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống dịch bằng việc làm thiết thực theo tinh thần Quyết định 1497/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2021 về Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”.

          Hai là, toàn dân ta mà trước hết là đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn tăng cường đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc về công tác phòng chống dịch. Để ngăn chặng những luận điệu xuyên tạc, những âm mưu thâm độc của kẻ thù chúng ta cần phát huy tinh thần cảnh giác, tỉnh táo, tìm hiểu kỹ thông tin trên qua những phương tiện truyền thông chính thống. Hiện nay, những thông tin xấu độc trên mạng xã hội tồn tại dưới nhiều dạng khác nhau có cả những thông tin mang tính bịa đặt, xuyên tạc nhất là các trang mạng xã hội. Do đó, chúng ta cần tỉnh táo, chắt lọc trong tiếp nhận thông tin, xác định rõ nguồn gốc, tính xác thực của thông tin, nếu phát hiện những thông tin có nội dung xấu độc, cần có sự tỉnh táo và bày tỏ rõ quan điểm, có thể phản bác thông qua các hình thức tương tác trên mạng xã hội và kịp thời phản ánh tới các cơ quan chức năng, tuyệt đối không được phụ họa theo những tin đồn thất thiệt khi chưa có kết luận của các ngành chức năng.

Ba là, nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, quần chúng nhân dân trong việc nắm bắt thông tin, dư luận xã hội để kịp thời tuyên truyền, cung cấp thông tin, khơi dậy tình đoàn kết, phát huy tinh thần dân tộc, chủ nghĩa yêu nước để cùng đưa đất nước sớm vượt qua đại dịch. Các ngành chức năng cần tăng cường xử lý mạnh tay những nhận thức lệch lạc, những thông tin lan truyền sai sự thật, gây tâm lý hoang mang trong xã hội; những phát ngôn thiếu chuẩn mực về công tác phòng chống dịch, tinh thần đoàn kết của lực lượng “chiến sĩ chống Covid-19”. 

Bốn là, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là qua các trang mạng xã hội, thường xuyên lan tỏa thông tin từ các trang mạng chính thống, từ ngành chức năng về những kết quả đạt được, nhất là những thành tựu trong công tác phòng chống dịch, song song đó cần tiến hành công tác kiểm tra, rà soát những tài khoản, trang mạng kịp thời chấn chỉnh, xử lý nếu phát hiện hành vi vi phạm đến công tác phòng chống dịch. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân nhất là đội ngũ thanh thiếu niên phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường dân tộc; tiếp tục thực hiện tốt việc lan toả nhiều tấm gương người tốt việc tốt, biết cống hiến, biết hy sinh vì lợi ích chung của đất nước, của dân tộc. Tăng cường công tác giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng cho thế hệ trẻ có lập trường tư tưởng vững vàng, có lý tưởng cách mạng, lý tưởng sống cao đẹp. Đặc biệt, cần thường xuyên chú trọng công tác tuyên truyền ý thức hệ chủ nghĩa Mác - Lênin, thông qua việc tăng cường giáo dục cho thế hệ thanh niên về thế giới quan, nhân sinh quan của chủ nghĩa Mác. Từ đó, nhằm xây dựng, cũng cố cho thế hệ thanh niên tinh thần đoàn kết, có khát vọng yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc, góp phần phấn đấu vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng!

Tóm lại, lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam là lịch sử nối tiếp nhau của các thế hệ người Việt Nam yêu nước, đoàn kết, tự lực, tự cường hơn 4.000 năm gìn giữ, phát triển. Thiết nghĩ, trong cuộc chiến phức tạp, khó khăn phòng, chống đại dịch Covid-19 hiện nay, mỗi cá nhân, thế hệ cần phát huy tinh thần ý thức trách nhiệm với Đảng, Chính phủ và đoàn kết hơn nữa, nêu cao ý chí, tinh thần, khát vọng “cùng đoàn kết đánh bay dịch Corona”!

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. ĐOÀN KẾT TRONG PHÒNG CHỐNG DỊCH. TÂM.docx_20211114150742.docx

Đang online: 3
Hôm nay: 2701
Đã truy cập: 1662177
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.