xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Nông nghiệp, nông dân, nông thôn là vấn đề chiến lược luôn được Đảng, Nhà nước ta coi trọng hàng đầu

Ngày 20-01-2022 - Lượt xem: 99

Sáng ngày 19/01, Ban Chỉ đạo tổng kết thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết 26-NQ/TW; đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hậu Giang có đồng chí Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hậu Giang

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh nông nghiệp, nông dân, nông thôn là những vấn đề lớn, có tính chiến lược và là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Nghị quyết 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự ổn định và phát triển kinh tế-xã hội; là vấn đề có tính chiến lược trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và sự nghiệp cách mạng của Đảng ta. Nghị quyết đã được triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, sáng tạo của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương và nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của người dân và toàn xã hội, đã đạt được những thành tựu to lớn tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên cả 3 mặt: phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn. Đặc biệt, ấn tượng nhất là những thành tựu trong xây dựng nông thôn mới đã mang lại những diện mạo mới cho vùng nông thôn và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân. Tuy nhiên, khu vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta còn bộc lộ nhiều tồn tại, như: việc phát huy năng lực chủ thể, nâng cao đời sống của nông dân còn khó khăn; nông nghiệp phát triển thiếu bền vững, nhất là vấn đề môi trường, tiêu thụ nông sản; ngày càng gia tăng sự chênh lệch về đời sống, thu nhập giữa các vùng; vấn đề hạn chế trong tiêu thụ nông sản cần được đánh giá thêm đối với tiêu thụ nông sản ở thị trường nội địa để có định hướng và giải pháp phát triển trong giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến 2045; bên cạnh việc đánh giá lao động nông thôn trình độ còn thấp, đang có xu hướng già hóa thì báo cáo cần đánh giá thêm về một số hạn chế của nông dân như đa số vẫn còn trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, chưa mạnh dạn thay đổi tập quán canh tác, tư duy phát triển kinh tế…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung tổng kết đánh giá toàn diện, sâu sắc về những mặt đã làm được, chưa làm được và bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai, thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW; đề xuất những ý kiến góp phần phát huy được nguồn lực con người, điều kiện tự nhiên, xã hội phục vụ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, kinh tế - xã hội của đất nước phù hợp với bối cảnh toàn cầu hóa, biến đổi khí hậu, đô thị hóa, chuyển đổi số, đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, hướng tới  mô hình nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng nhấn mạnh vấn đề nông nghiệp, nông dân là vấn đề chiến lược luôn được Đảng, Nhà nước ta coi trọng hàng đầu. Đồng chí đánh giá cao các đại biểu đã tích cực làm việc, đóng góp những ý kiến. Nghị quyết 26-NQ/TW ra đời hợp lòng dân, sát thực tiễn, tính khả thi cao, sự tập trung tổ chức thực hiện rất bài bản đã tạo ra bước chuyển mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động làm nên những thành tựu lớn về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong thời gian qua. Nghị quyết mới được ban hành phải khẳng định được vị trí, vai trò của nông nghiệp, nông dân, nông thôn; nâng cao nhận thức của các ban, bộ, ngành về vị trí, vai trò của nông nghiệp, nông dân, nông thôn; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phải mạch lạc, rõ ràng, khả thi, phải xác định được những giải pháp đột phá cần tập trung thực hiện; ra nghị quyết mới phải tạo ra được những chuyển biến mạnh mẽ trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đề nghị Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW tiếp tục nghiên cứu, chắt lọc, tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện báo cáo tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW trình trong thời gian tới.

Sầm Phúc


Tin cùng chuyên mục

Đang online: 7
Hôm nay: 2171
Đã truy cập: 468346
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.