xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Những kết quả nổi bật

Ngày 01-07-2021 - Lượt xem: 23

Sáu tháng đầu năm 2021, hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh được thực hiện đúng chương trình, kế hoạch đề ra, với nhiều kết quả nổi bật.

https://www.baohaugiang.com.vn/uploads/image/2021/07/01/SB3300-5-1.jpg

Đoàn ĐBQH đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử ĐBQH khóa XV.

Đó là tổ chức lấy ý kiến đóng góp đối với dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) để thông qua tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV; xây dựng lịch tiếp công dân định kỳ (mỗi tháng 1 lần) tại trụ sở Đoàn để các vị ĐBQH thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân theo quy định của pháp luật; đồng thời cử công chức tiếp dân thường xuyên tại Trụ sở Đoàn ĐBQH và Trụ sở tiếp công dân tỉnh.

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm, đã tiếp 2 lượt công dân tại Trụ sở Đoàn ĐBQH; nhận 32 đơn, thư của công dân (qua đường bưu điện). Qua đó, giải thích, hướng dẫn, xử lý 18 đơn, thư; lưu 20 đơn, thư do trùng lắp hoặc đã có kết quả giải quyết của cơ quan theo thẩm quyền (trong đó có 11 đơn thư chuyển từ cuối năm 2020 sang); số đơn, thư còn lại đang xem xét xử lý theo quy định.

Phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử ĐBQH khóa XV. Nhất là phối hợp các ngành chức năng tổ chức phục vụ chu đáo, an toàn cho Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội và Bí thư Tỉnh ủy tham dự 16 cuộc tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử ĐBQH khóa XV tại 8 huyện, thị, thành trong tỉnh.

Theo dõi, đôn đốc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Trong 6 tháng đầu năm nay, Đoàn đã nhận được tổng số 10 văn bản trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri của các bộ, ngành Trung ương. Nhìn chung, các nội dung trả lời của bộ, ngành Trung ương đã tập trung giải quyết từng ý kiến, kiến nghị đúng và sát với những vấn đề mà cử tri quan tâm.

Thời gian này, hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại kỳ họp Quốc hội cũng để lại nhiều dấu ấn tích cực. Theo đó, Kỳ họp thứ 11 là kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIV, với nhiều nội dung rất quan trọng trong công tác đóng góp ý kiến, hoàn thiện các báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ...

Đặc biệt kỳ họp này, Quốc hội tiến hành miễn nhiệm và bầu một số chức danh lãnh đạo Quốc hội, Hội đồng bầu cử Quốc gia, Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Chính phủ, các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các thành viên Chính phủ. Vì vậy, ngoài chấp hành tốt nội quy kỳ họp và sự chỉ đạo của Đảng đoàn Quốc hội, các vị ĐBQH còn tham gia đầy đủ các hoạt động tại kỳ họp.

Từng ĐBQH trong Đoàn đều tập trung nghiên cứu; dân chủ, khách quan, trách nhiệm trong việc thảo luận và quyết định vấn đề nhân sự theo thẩm quyền của Quốc hội; tích cực tham gia ý kiến đóng góp, thể hiện chính kiến của mình, góp phần hoàn chỉnh các báo cáo, Nghị quyết của Quốc hội tại kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh cũng luôn giữ mối liên hệ với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ban, ngành Trung ương; thường xuyên giữ mối liên hệ và phối hợp tốt với Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trong giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri, giám sát và triển khai thi hành Luật, Nghị quyết của Quốc hội.

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, Đoàn sẽ phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức cho các vị ĐBQH tham gia đóng góp ý kiến các dự thảo luật, pháp lệnh, nghị quyết theo yêu cầu và tham dự các hội nghị ĐBQH chuyên trách thảo luận về một số dự án luật theo chương trình xây dựng luật, pháp luật năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tổ chức thực hiện các hoạt động giám sát chuyên đề theo Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đồng thời, tổ chức giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến tại các kỳ họp Quốc hội; giám sát việc giải quyết đơn thư của công dân và phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc thi hành Luật, Nghị quyết của Quốc hội, HĐND tỉnh.

Kịp thời xử lý đơn thư, phản ánh, kiến nghị của cử tri. Có kế hoạch tổ chức giám sát một số vụ việc đã gửi các cơ quan thuộc thẩm quyền nhưng chưa có thông báo kết quả xử lý theo yêu cầu của Đoàn hoặc chọn giám sát một số vụ việc gây bức xúc trong Nhân dân. Tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết phản ánh, kiến nghị đối với các bộ, ngành Trung ương và chính quyền địa phương.

Phối hợp Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri theo định kỳ trước và sau kỳ họp thứ nhất, thứ hai, Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 theo địa bàn tiếp xúc cử tri chuyên đề, lĩnh vực, nhóm đối tượng mà đại biểu quan tâm. Hình thức tổ chức tiếp xúc cử tri phải bảo đảm an toàn, phù hợp điều kiện phòng, chống dịch bệnh.

Chỉ đạo Văn phòng tham mưu, phục vụ kịp thời việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến các dự thảo luật theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tham mưu, tổ chức phục vụ Đoàn giám sát và tổng hợp báo cáo sau giám sát theo quy định; chuẩn bị các điều kiện và cử công chức phục vụ Đoàn ĐBQH tỉnh tham dự các kỳ họp thứ nhất, thứ hai, Quốc hội khóa XV...

GIA NGUYỄN lược ghi

Mỹ Xuyên (St)


Đang online: 9
Hôm nay: 2437
Đã truy cập: 1658496
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.