xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Nhiều vấn đề cử tri quan tâm tại các cuộc tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Năm của Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày 11-11-2021 - Lượt xem: 11

Trong hai ngày 09, 10/11/2021, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri cho 07 Tổ đại biểu HĐND tỉnh bằng hình thức trực tuyến thông qua điểm cầu trực tuyến ở tỉnh với điểm cầu trực tuyến các huyện, thị xã, thành phố, 01 đơn vị tiếp xúc trực tiếp.

Description: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\IMG_7523.jpg

Quang cảnh TXCT tại huyện Vị Thủy

Tham dự hội nghị txct tại điểm cầu tỉnh có Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh; điểm cầu huyện có Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN cấp huyện và có 263 cử tri đại diện cho cử tri các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Tại các buổi tiếp xúc, đại diện các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã báo cáo kết quả 02 kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh (Kỳ họp thứ Ba, thứ Tư), thông tin nội dung chính của 14 nghị quyết liên quan đến các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đến với cử tri. Bên cạnh đó, đại biểu thông tin thêm về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ Năm (cuối năm) của HĐND tỉnh, theo đó, dự kiến Kỳ họp thứ Năm sẽ tổ chức trong 03 ngày, từ ngày 07 đến ngày 09/12/2021.