xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Ngành Kiểm sát tiếp tục xác định nhiệm vụ chống oan, sai và chống bỏ lọt tội phạm là nhiệm vụ xuyên suốt, quan trọng hàng đầu

Ngày 12-01-2022 - Lượt xem: 80

Sáng ngày 12/01/2022, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2022. Dự Hội nghị có ông Đồng Văn Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Đoàn Quốc Thật - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh cùng cán bộ, công chức ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Năm 2021, Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị công tác của ngành Kiểm sát nhân dân, các Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; đổi mới trong công tác lãnh đạo, quản lý của Viện kiểm sát nhân dân hai cấp trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ trọng tâm của Ngành. Đặc biệt, ngành Kiểm sát đã chủ động lựa chọn phù hợp các biện pháp công tác trọng tâm, trọng điểm, thích ứng linh hoạt với tình hình dịch bệnh COVID-19. Với sự nỗ lực và quyết tâm cao của tập thể công chức và người lao động, ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh đã phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua thách thức, cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác kiểm sát năm 2021. Qua đó, ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh đã thực hiện đạt và vượt 125/130 chỉ tiêu đề ra (chiếm tỷ lệ 96,15%).

Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị về khởi tố tiếp tục được tăng cường, chất lượng, hiệu quả được nâng lên. Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết 615 tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. Cơ quan điều tra đã xử lý, giải quyết 573 tố giác, tin báo về tội phạm (đạt 93,2%), đang giải quyết 42 tố giác, tin báo về tội phạm.

Về thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra vụ án hình sự, được Viện kiểm sát nhân dân hai cấp quán triệt và thực hiện nghiêm, đã kiểm sát điều tra 547 vụ/1.108 bị can. Cơ quan điều tra đã giải quyết 437 vụ/889 bị can (đạt 80%), đang giải quyết 110 vụ/219 bị can.

Trong thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử vụ án hình sự, Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử 363 vụ/662 bị cáo theo thủ tục sơ thẩm và 59 vụ/92 bị cáo theo thủ tục phúc thẩm.

Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố được đảm bảo chất lượng; Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tham gia đầy đủ các hoạt động điều tra bắt buộc, kịp thời ban hành kiến nghị yêu cầu các cơ quan Tư pháp và cơ quan hữu quan khắc phục vi phạm, phòng ngừa tội phạm. Đã thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố 402 vụ/853 bị can; đã giải quyết 398 vụ/841 bị can (đạt 99%).

Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tiếp tục được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đảm bảo tiến độ và thời gian kiểm sát theo đúng kế hoạch. Trong năm, Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã trực tiếp kiểm sát 83 cuộc, trong đó kiểm sát đột xuất 06 cuộc; yêu cầu tự kiểm tra 16 cuộc trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự.

Trong công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã kiểm sát 8.705 quyết định về thi hành án, trực tiếp xác minh điều kiện thi hành án 289 trường hợp, trực tiếp kiểm sát 22 cuộc tại cơ quan Thi hành án.

Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, hai cấp đã tiếp 88 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo; thụ lý, giải quyết 12/12 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền (đạt 100%).

Năm 2022, toàn ngành Kiểm sát Hậu Giang tiếp tục đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm công tác. Trong đó, xác định trách nhiệm của tập thể và cá nhân người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Ngành với phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”. Tiếp tục xác định nhiệm vụ chống oan, sai và chống bỏ lọt tội phạm là nhiệm vụ xuyên suốt, quan trọng hàng đầu của Viện kiểm sát nhân dân hai cấp.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Thanh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, ông Đồng Văn Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những thành tích mà ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh đã đạt được trong năm qua. Trong thời gian tới, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Viện kiểm sát nhân dân hai cấp phát huy, giữ vững kết quả tích cực đạt được trong năm 2021, tổ chức thực hiện nghiêm, có hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2022 đã đề ra, góp phần “Xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, phục vụ Nhân dân, phụng sự Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Bên cạnh đó, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết các vụ án hình sự; tăng cường trách nhiệm công tố ngay từ giai đoạn tiếp nhận giải quyết các nguồn tin về tội phạm và trong suốt quá trình giải quyết vụ án hình sự. Thực thi đúng đắn, đầy đủ, hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm theo quy định của Hiến pháp và pháp luật đảm bảo không làm oan người vô tội và không bỏ lọt tội phạm. Quan tâm thực hiện kiểm sát hoạt động tư pháp đối với những lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm. Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và yêu cầu xử lý nghiêm minh các vi phạm trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án nhằm bảo đảm các hoạt động tư pháp tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, tập trung xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, Kiểm sát viên, Điều tra viên với đầy đủ phẩm chất Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”, trong thực thi công vụ phải luôn có tinh thần thượng tôn pháp luật, vượt khó để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.

Huyền Vũ


Đang online: 1
Hôm nay: 164
Đã truy cập: 464098
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.