xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

NHIỀU CHÍNH SÁCH QUAN TRỌNG ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CUỐI NĂM 2022

Ngày 02-02-2023 - Lượt xem: 15

Lê Thị Liếu

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định 03 nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ, trong đó có nhiệm vụ là tập trung công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách của địa phương, đặc biệt là hệ thống cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã theo hướng ưu đãi, cạnh tranh so với các địa phương khác, dễ tiếp cận, chi phí thấp…”. Đây là một trong những nhiệm vụ đột phá được Tỉnh ủy xác định, được Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm triển khai thực hiện. Như vậy, xây dựng và hoàn thiện thể chế được khẳng định là khâu đột phá chiến lược, là nhiệm vụ quan trọng trong công tác cải cách thể chế, chính sách của Tỉnh, đồng thời, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm mục tiêu xây dựng và phát triển quê hương Hậu Giang ngày càng phát triển, là bàn đạp thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và trật tự xã hội trên địa bàn toàn Tỉnh.

Để góp phần hoàn thiện đồng bộ hệ thống cơ chế, chính sách, ngày 09 tháng 12 năm 2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thông qua 14 Nghị quyết quy phạm pháp luật, trong đó có nhiều chính sách quan trọng như: 

1. Chính sách hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ ở trong và ngoài nước đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang: Theo đó, bao gồm hỗ trợ: đăng ký bảo hộ sáng chế; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới; đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu, cụ thể:

- Đăng ký bảo hộ trong nước: Đối với đơn đăng ký bảo hộ sáng chế và đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới: 24 triệu đồng/đơn được chấp nhận hợp lệ; Đối với đơn đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu: 12 triệu đồng/văn bằng bảo hộ.

- Đăng ký bảo hộ ở nước ngoài: Đăng ký bảo hộ sáng chế; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới; đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu: 48 triệu đồng/đơn được chấp nhận hợp lệ, các văn bản tương ứng theo quy định của tổ chức quốc tế hoặc quốc gia nộp đơn.

2. Bổ sung chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2020 - 2024: Theo đó, Nghị quyết bổ sung thêm các chính sách hỗ trợ gồm:

- Hỗ trợ xây dựng cải tạo, nâng cấp để nâng hạng khách sạn: Khách sạn đạt tiêu chuẩn hạng 3 sao được hỗ trợ 15 triệu đồng/phòng ngủ, mức hỗ trợ tối đa 750 triệu đồng/dự án; Khách sạn đạt tiêu chuẩn hạng 4 sao, hạng 5 sao được hỗ trợ 25 triệu đồng/phòng ngủ, mức hỗ trợ tối đa 2 tỷ đồng/dự án.

- Định mức hỗ trợ xây dựng cải tạo, nâng cấp để nhà hàng kết hợp bán hàng đặc sản, quà tặng du lịch, quà lưu niệm Hậu Giang: 250.000 đồng/m2 xây dựng (không bao gồm bãi đỗ xe, khuôn viên, tiểu cảnh, hoa viên tạo cảnh quan), mức hỗ trợ tối đa 250 triệu đồng/01 dự án.

- Định mức hỗ trợ xây dựng cải tạo, nâng cấp để khu mua sắm đạt chuẩn phục vụ khách du lịch: 250.000 đồng/m2 xây dựng (không bao gồm các hạng mục khuôn viên, tiểu cảnh, hoa viên tạo cảnh quan, bãi đỗ xe), mức hỗ trợ tối đa 50 triệu đồng/dự án.