xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

NÂNG CAO VAI TRÒ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TRONG VIỆC XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN Ở XÃ HỎA LỰU - THÀNH PHỐ VỊ THANH

Ngày 30-07-2021 - Lượt xem: 0

TÊN ĐỀ TÀI

NÂNG CAO VAI TRÒ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TRONG VIỆC XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN Ở XÃ HỎA LỰU - THÀNH PHỐ VỊ THANH

 -----

1. Chủ nhiệm đề tài: Bùi Thị Mỹ Lệ, Giảng viên khoa Nhà nước và pháp luật

2. Các thành viên:

3. Thời gian thực hiện đề tài: từ tháng 4 năm 2012 đến tháng 10 năm 2012

4. Thời gian bảo vệ đề tài trước Hội đồng Khoa học của nhà trường: 08/11/2012

Xếp loại:

         


Đang online: 1
Hôm nay: 657
Đã truy cập: 139446
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.