xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP KIỂU MỚI Ở HUYỆN VỊ THỦY, TỈNH HẬU GIANG

Ngày 30-07-2021 - Lượt xem: 1

TÊN ĐỀ TÀI

NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP KIỂU MỚI Ở HUYỆN VỊ THỦY, TỈNH HẬU GIANG

 -----

1. Chủ nhiệm đề tài: Cử nhân Võ Thị Cẩm Tú, Giảng viên khoa Lý luận Mác-Lênin - Tư tưởng Hồ Chí Minh

2. Các thành viên:

3. Thời gian thực hiện đề tài: 6 năm 2010 đến tháng 6 năm 2011

4. Thời gian bảo vệ đề tài trước Hội đồng Khoa học của nhà trường: 19/8/2011

Xếp loại: Trung bình

         

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. TÓM TẮT NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI.doc_20210730153035.doc

Đang online: 1
Hôm nay: 592
Đã truy cập: 139381
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.