xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CỦA CÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG

Ngày 30-07-2021 - Lượt xem: 2

TÊN ĐỀ TÀI

NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CỦA CÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG

 -----

1. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trần Văn Tài, Trưởng khoa Nhà nước và pháp luật

2. Các thành viên:

3. Thời gian thực hiện đề tài: tháng 3 năm 2015 đến  tháng 10 năm 2015

4. Thời gian bảo vệ đề tài trước Hội đồng Khoa học của nhà trường: 27/10/2015

Xếp loại: Khá

         

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. TÓM TẮT NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI.doc_20210730150206.doc

Đang online: 1
Hôm nay: 1030
Đã truy cập: 134141
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.