xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

NÂNG CAO HIỆU LỰC VÀ HIỆU QUẢ QUẢN LÝ ĐỐI VỚI LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH MỞ TẠI CÁC HUYỆN, THỊ Ở TỈNH HẬU GIANG

Ngày 30-07-2021 - Lượt xem: 2

TÊN ĐỀ TÀI

NÂNG CAO HIỆU LỰC VÀ HIỆU QUẢ QUẢN LÝ ĐỐI VỚI LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH MỞ TẠI CÁC HUYỆN, THỊ Ở TỈNH HẬU GIANG

 -----

1. Chủ nhiệm đề tài: Lê Văn Tuyên, giảng viên khoa Nhà nước và pháp luật

2. Các thành viên:

3. Thời gian thực hiện đề tài: từ tháng 4 năm 2012 đến tháng 10 năm 2012

4. Thời gian bảo vệ đề tài trước Hội đồng Khoa học của nhà trường: 13/11/2012

Xếp loại:

         


Đang online: 2
Hôm nay: 753
Đã truy cập: 159814
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.