xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH HẬU GIANG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Ngày 30-07-2021 - Lượt xem: 6

TÊN ĐỀ TÀI

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH HẬU GIANG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

 -----

1. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Hồ Thanh Hải, Phó Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học - Thông tin - Tư liệu

2. Các thành viên:

3. Thời gian thực hiện đề tài: từ tháng 2 năm 2019 đến tháng 9 năm 2019.

4. Thời gian bảo vệ đề tài trước Hội đồng Khoa học của nhà trường:

Xếp loại:

         

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. TÓM TẮT NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI.doc_20210730151716.doc

Đang online: 1
Hôm nay: 340
Đã truy cập: 172295
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.