xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức sinh hoạt Ngày pháp luật Việt Nam

Ngày 15-11-2021 - Lượt xem: 41

 

Ngày 15/11/2021, Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức sinh hoạt Ngày pháp luật tháng 11 và sinh nhật cho công đoàn viên 6 tháng cuối năm 2021, tham dự buổi sinh hoạt có  các đồng chí trong Ban Lãnh đạo cùng toàn thể viên chức và người lao động Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

 

Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tạo bước phát triển mới trong việc nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật - một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và là nhiệm vụ thường xuyên của toàn bộ hệ thống chính trị các cấp, các ngành với mục tiêu cuối cùng là hỗ trợ và tạo điều kiện để mọi cá nhân, tổ chức biết sử dụng pháp luật làm phương tiện, công cụ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, của Nhà nước và của xã hội. Tại buổi sinh hoạt đồng chí Ngô Minh Long nêu lên ý nghĩa và tầm quan trọng của Ngày pháp luật Việt Nam và xác định sinh hoạt Ngày pháp luật là một trong những kênh quan trọng nhằm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ viên chức Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hậu Giang, đồng thời cũng đã triển khai một số văn bản pháp luật có liên quan đến đơn vị và một số văn bản của cơ quan.

 

Tại buổi sinh hoạt, Ban Chấp hành Công đoàn đã tổ chức sinh nhật và trao quà cho 12 công đoàn viên có ngày sinh trong 6 tháng cuối năm 2021.

 

Công đoàn viên nhận quà sinh nhật từ Ban Lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã tỉnh

 

Kết thúc buổi sinh hoạt, Liên minh Hợp tác xã tỉnh trao Quyết định nghỉ hưu kể từ ngày 01/12/2021 đối với Bà Đỗ Thị Đẹp - Nhân viên phục vụ, đồng thời Ban Chấp hành Công đoàn đã phát động và trao tăng heo đất tiết kiệm cho 100% công đoàn viên trong cơ quan.