xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hậu Giang phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Châu Thành A tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng cho thành viên Hợp tác xã năm 2021

Ngày 21-10-2021 - Lượt xem: 17

Sáng ngày 21/10/2021, tại Hội trường Liên trạm Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Châu Thành A,  Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hậu Giang phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Châu Thành A tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng cho thành viên Hợp tác xã năm 2021.

Đến dự lớp đào tạo, bồi dưỡng cho thành viên Hợp tác xã năm 2021 có Ông Phạm Đức Thông, Trưởng phòng Tư vấn và Hỗ trợ kinh tế hợp tác; Ông Mai Quốc Toản, Phó Trưởng Phòng Tư vấn và Hỗ trợ kinh tế hợp tác; Ông Phan Thái Nhân và ông Bùi Quốc Trạng, Chuyên viên Phòng Tư vấn và Hỗ trợ kinh tế hợp tác của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hậu Giang. Cùng tham dự có đại diện Lãnh đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, cán bộ quản lý kinh tế tập thể, hợp tác xã của Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và đại diện Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thành viên các Hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn huyện cùng tham dự.

Hình ảnh tại lớp đào tạo, bồi dưỡng cho thành viên Hợp tác xã năm 2021

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid–19 nên số lượng học viên giới hạn dưới 30 học viên. Đến dự lớp đào tạo, bồi dưỡng có 25 học viên, thời gian triển khai các nội dung là 03 ngày.

Nội dung đào tạo, bồi dưỡng: Tuyên truyền Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Luật Hợp tác xã năm 2012; Lợi ích và trách nhiệm của thành viên khi tham gia vào Hợp tác xã; Một số chính sách hỗ trợ. Các chính sách bảo hiểm xã hội hiện nay, vận động thành viên tham gia các loại hình bảo hiểm; hướng dẫn thực hành nghiệp vụ khai báo thuế trong Hợp tác xã; hướng dẫn nghiệp vụ tài chính đối với Hợp tác xã; hướng dẫn biểu mẫu quy trình, thủ tục, hồ sơ, thành lập Hợp tác xã, lập phương án sản xuất kinh doanh cho Hợp tác xã.

Thông qua lớp đào tạo, bồi dưỡng này các học viên được nâng cao năng lực quản lý kinh tế tập thể, kỹ năng sản xuất, đồng thời có thêm kiến thức để dẫn dắt các Hợp tác xã nâng cao khả năng tiếp cận thị trường và trang bị thêm các kiến thức về nghiệp vụ quản lý tài chính, kế toán, chính sách pháp luật liên quan đến Hợp tác xã và thực hiện pháp luật trong lĩnh vực thuế mà các Hợp tác xã đang gặp phải trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của Hợp tác xã./.

Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Châu Thành A