xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hậu Giang, An Giang và Quảng Ngãi, ký kết bản ghi nhớ phối hợp công tác giai đoạn 2022 - 2025

Ngày 27-04-2022 - Lượt xem: 28

 

Ngày 26/4/2022, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Hậu Giang tiếp và làm việc các đoàn học tập kinh nghiệm An Giang do ông Trần Văn Cứng, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh làm trưởng đoàn; đoàn công tác tỉnh Quảng Ngãi do ông Đinh Duy Sung, Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh làm trưởng đoàn. Về phía tỉnh Hậu Giang có ông Ngô Minh Long, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh; các Phó Chủ tịch và đại diện lãnh đạo các Phòng, Ban, Trung tâm, Văn phòng. Tại buổi làm việc, các đoàn trao đổi công tác tổ chức, vận hành cửa hàng trưng bày kết nối cung - cầu sản phẩm của HTX; thống nhất phát triển mô hình Liên hiệp HTX gắn với Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời để tham gia vào Liên đoàn HTX lúa gạo Đồng bằng Sông Cửu Long. Đặc biệt, Liên minh HTX tỉnh Hậu Giang, An Giang và Quảng Ngãi đã ký kết bản ghi nhớ phối hợp công tác giai đoạn 2022 - 2025

Quang cảnh buổi làm việc 

Qua đó, ông Ngô Minh Long - Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Hậu Giang giới thiệu công tác tổ chức, vận hành cửa hàng trưng bày kết nối cung - cầu sản phẩm của HTX và công tác vận hành Trang thông tin điện tử của Liên minh HTX tỉnh Hậu Giang từ khi nâng cấp đến nay.

 

Tại đây, ông Trần Văn Cứng - Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh An Giang cũng chia sẻ những đột phá của An Giang là tập trung thành lập Liên đoàn HTX gắn với Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời; kiểm toán HTX. Qua đó, với vai trò Ủy viên Ban Thường vụ Liên minh HTX Việt Nam sẽ tổ chức làm việc với 7 tỉnh, thành “Tây Nam Sông Hậu” nhằm tổng hợp những đột phá của địa phương để báo cáo, đề xuất với Ban Thường vụ Liên minh HTX Việt Nam trong thời gian tới.