xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Lịch tuần Lãnh đạo từ ngày 28/3/2022 đến ngày 01/4/2022 (điều chỉnh lần 2)

Ngày 28-03-2022 - Lượt xem: 6

Thời gian

Chi cục Trưởng

Phó Chi cục Trưởng

 

Thứ Hai

28/3/2022

- 7 giờ: Làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ: Làm việc tại cơ quan.

Học tập trung sau đại học lớp CK2 Quản lý Y tế niên khóa 2021-2023. Điểm tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

Thứ Ba

29/3/2022

7 giờ 30’: Tiếp và làm việc với Phó Chủ tịch Hồ Thu Ánh làm việc với Sở Y tế. Điểm tại Hội trường Sở Y tế.

- 13 giờ: Làm việc tại cơ quan.

 

Thứ Tư

30/3/2022

- 7 giờ: Tham dự Đại hội Chi đoàn Sở Y tế, lần thứ VII (nhiệm kỳ 2022-2024). Điểm tại Hội trường Sở Y tế.

13 giờ: Làm việc tại cơ quan.

 

Thứ Năm

31/3/2022

- 7 giờ: Kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Điểm tại TP Vị Thanh.

- 14 giờ: Thẩm định cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công thương chủ trì. Điểm tại huyện Châu Thành A.

 

Thứ Sáu

01/4/2022

- 7 giờ: Làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ: Thẩm định cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công thương chủ trì. Điểm tại TP Vị Thanh.

 

 

Nơi nhận:

- Sở Y tế (để báo cáo);

- Niêm yết Cổng TTĐT Chi cục;

- Lưu: VT.

CHI CỤC TRƯỞNG

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. lich-tuan-lanh-dao-t5-thang-03-nam-2022.docx_20220329145454.docx

Đang online: 1
Hôm nay: 1013
Đã truy cập: 572485
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.