xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Lịch tuần Lãnh đạo từ ngày 04/4/2022 đến ngày 08/4/2022

Ngày 04-04-2022 - Lượt xem: 7

Thời gian

Chi cục Trưởng

Phó Chi cục Trưởng

 

Thứ Hai

04/4/2022

- 7 giờ: Làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ: Làm việc tại cơ quan.

Học tập trung sau đại học lớp CK2 Quản lý Y tế niên khóa 2021-2023. Điểm tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

Thứ Ba

05/4/2022

- 7 giờ: Làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ: Làm việc tại cơ quan.

 

Thứ Tư

06/4/2022

- 7 giờ: Làm việc tại cơ quan.

13 giờ: Làm việc tại cơ quan.

 

Thứ Năm

07/4/2022

- 8 giờ: Họp Chi bộ Chi cục ATVSTP. Điểm tại phòng họp Chi cục.

- 13 giờ 30’: Họp về việc quy hoạch cán bộ Ngành Y tế, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Điểm tại Hội trường Sở Y tế.

 

Thứ Sáu

08/4/2022

- 7 giờ: Kiểm tra ATTP và thẩm định cấp giấy chứng nhận cơ sở ĐĐK ATTP cho các cơ sở SX, KDTP (thành phần theo Quyết định số 20/QĐ-ATTP ngày 06/01/2022). Điểm tại TP Vị Thanh (cả ngày).

 

 

Nơi nhận:

- Sở Y tế (để báo cáo);

- Niêm yết Cổng TTĐT Chi cục;

- Lưu: VT.

CHI CỤC TRƯỞNG

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. lich-tuan-lanh-dao-t1-thang-04-nam-2022.docx_20220404100502.docx

Đang online: 4
Hôm nay: 1087
Đã truy cập: 572559
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.