xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Lịch tuần Ban Lãnh đạo từ ngày 24/01/2022 đến ngày 28/01/2022 (điều chỉnh lần 2)

Ngày 23-01-2022 - Lượt xem: 13

Thời gian

Chi cục trưởng

Phó Chi cục trưởng

 

Thứ Hai

24/01/2022

- 7 giờ: Làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ: Làm việc với cơ sở thực phẩm vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán năm 2022. Điểm tại phòng họp Chi cục.

- 7 giờ: Làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ: Làm việc tại cơ quan.

 

Thứ Ba

25/01/2022

- 7 giờ: Làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ: Làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ: Làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ: Làm việc tại cơ quan.

 

Thứ Tư

26/01/2022

- 7 giờ: Làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ: Làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ: Làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ: Làm việc tại cơ quan

 

Thứ Năm

27/01/2022

- 7 giờ 30’: Tổng kết hoạt động Đảng, Công đoàn và Đoàn Thanh niên năm 2021. Điểm tại Hội trường Sở Y tế.

- 13 giờ: Làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30’: Tổng kết hoạt động Đảng, Công đoàn và Đoàn Thanh niên năm 2021. Điểm tại Hội trường Sở Y tế.

- 13 giờ: Làm việc tại cơ quan.

 

Thứ Sáu

28/01/2022

- 7 giờ: Làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ: Làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ: Làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ: Làm việc tại cơ quan.

 

 

Nơi nhận:

- Sở Y tế (để báo cáo);

- Niêm yết Cổng TTĐT Chi cục;

- Lưu: VT.

CHI CỤC TRƯỞNG

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. lich-tuan-lanh-dao-t5-thang-01-nam-2022.docx_20220124092156.docx_20220127141050.docx

Đang online: 5
Hôm nay: 1568
Đã truy cập: 482193
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.