xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Lịch trực bệnh viện từ ngày 19/07/2021 - 25/07/2021

Ngày 20-07-2021 - Lượt xem: 27
SỞ Y TẾ HẬU GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN CHUYÊN KHOA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TÂM THẦN VÀ DA LIỄU

 
Số: 31/ LT-BVCK Hậu Giang, ngày 15 tháng 7 năm 2021
LỊCH TRỰC

Từ ngày 19/7/2021 đến 25/7/2021

 

TRỰC Thứ Hai
19/7/2021
Thứ Ba
20/7/2021
Thứ Tư
21/7/2021
Thứ Năm
22/7/2021
Thứ Sáu
23/7/2021
Thứ Bảy
24/7/2021
Chủ Nhật
25/7/2021
LÃNH ĐẠO Bs  Đường Bs Hải Bs Tỷ Bs Líp Bs  Nhặn Bs Tỷ Bs Nhặn
CẤP CỨU Bs Đường Bs Hải Bs Phát Bs Líp Bs Phát Bs Hớn Bs Nhiều
BÁC SĨ Bs Đường Bs Hải Bs Phát Bs Líp Bs Phát Bs Hớn Bs Nhiều
Đ. DƯỠNG ĐD: Em + Hoàng ĐD: Tẩn + Sinh ĐD: Giang + Tiền ĐD: Ánh + Chiến ĐD: Hoàng + Tẩn ĐD: Tiền + Thiên ĐD: Sinh + Chiến
XÉT NGHIỆM DSTH Chi CN Nghiêm DSTH Chi KTV An DSTH Chi CN Nghiêm ThS Quân
TÀI XẾ  Hiếu Hiếu Hiếu Hiếu Hiếu Hiếu Hiếu
BẢO VỆ - NVKT Út Triều Út Triều Út Triều Út
HỘ LÝ  Nhung - Le - Oanh  Nhung - Le - Oanh  Nhung - Le - Oanh  Nhung - Le - Oanh  Nhung - Le - Oanh  
LỊCH PHÒNG KHÁM - ĐỐT ĐIỆN - ĐO THÂN NHIỆT VÀ GIÁM SÁT Y TẾ
PK. DA LIỄU Bs Hải
ĐD Thùy
Bs Hớn
ĐD Thùy
Bs Hải
ĐD Thùy
Bs Hớn
ĐD Thùy
Bs Hải
ĐD Thùy
Bs Hớn
ĐD: Tiền
Bs Nhiều
ĐD: Sinh
PK. THẦN KINH Bs Hớn
ĐD Mai
Bs Hải
ĐD Mai
Bs Hớn
ĐD Mai
Bs Hải
ĐD Mai
Bs Hớn
ĐD Mai
Bs Hớn
ĐD: Tiền
Bs Nhiều
ĐD: Sinh
ĐỐT ĐIỆN Bs Hải + ĐD Chiến Bs Hớn + ĐD Tẩn Bs Hải + ĐD Chiến Bs Hớn + ĐD Tẩn Bs Hải + ĐD Chiến    
ĐO THÂN NHIỆT & GSYT TCHC + Bảo vệ TTK + Bảo vệ D.CLS + Bảo vệ Khám + Bảo vệ KHTC + Bảo vệ Tua trực + Bảo vệ Tua trực + Bảo vệ
   Ghi chú: - Bệnh nội trú 25 trực 2 điều dưỡng, < 25 trực 1 điều dưỡng, thứ 7 và chủ nhật trực 2 điều dưỡng;
                    - Các Khoa/phòng sắp xếp nhân lực để đảm bảo công tác giám sát y tế và chuyên môn, Bs Thu Phép.       

Đang online: 2
Hôm nay: 2773
Đã truy cập: 1662249
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.