xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Lịch sử hình thành xã Hỏa Tiến

Ngày 30-11-2022 - Lượt xem: 8

Ngày 21 tháng 4 năm 1979, Hội đồng Chính phủ ban hành Quyết định số 174-CP[1] về việc chia xã Hỏa Lựu thành hai xã lấy tên là xã Hỏa Lựu và xã Hỏa Tuyến (Hỏa Tiến).

Ngày 26 tháng 10 năm 1981, Hội đồng Bộ trưởng của ban hành Quyết định số 119-HĐBT[4] về việc tách huyện Long Mỹ thành hai huyện Long Mỹ và huyện Mỹ Thanh. Theo đó, xã Hỏa Tuyến. thuộc huyện Mỹ Thanh.

Ngày 6 tháng 4 năm 1982, Hội đồng Bộ trưởng của ban hành Quyết định số 64-HĐBT[5] về việc đổi tên huyện Mỹ Thanh thành huyện Vị Thanh. Xã Hỏa Tuyến trực thuộc huyện Vị Thanh.

Ngày 26 tháng 12 năm 1991Quốc hội Việt Nam ban hành Nghị quyết chia tỉnh Hậu Giang thành tỉnh Cần Thơ và tỉnh Sóc Trăng. Huyện Vị Thanh thuộc tỉnh Cần Thơ. Xã Hỏa Tiến trực thuộc huyện Vị Thanh.

Ngày 1 tháng 7 năm 1999, Chính phủ ban hành Nghị định 45/1999/NĐ-CP[6] về việc thành lập thị xã Vị Thanh. Theo đó, xã Hỏa Tiến trực thuộc thị xã Vị Thanh.

Ngày 26 tháng 11 năm 2003Quốc hội Việt Nam thông qua Nghị quyết số 22/2003/QH11[7] về việc chia và điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh. Theo đó, chia tỉnh Cần Thơ thành thành phố Cần Thơ trực thuộc trung ương và tỉnh Hậu Giang. Thị xã Vị Thanh khi đó thuộc tỉnh Hậu Giang và xã Hỏa Tiến thuộc thị xã Vị Thanh.

Ngày 27 tháng 10 năm 2006, Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định số 124/2006/NĐ-CP[8] về việc thành lập xã Tân Tiến trên cơ sở điều chỉnh 2.202,12 ha diện tích tự nhiên và 7.089 nhân khẩu của xã Hỏa Tiến.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính xã Hoả Tiến còn lại 2.380,74 ha diện tích tự nhiên và 4.255 người.

Ngày 23 tháng 9 năm 2010, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 34/NQ-CP[9] về việc thành lập thành phố Vị Thanh thuộc tỉnh Hậu Giang. Xã Hỏa Tiến trực thuộc thành phố Vị Thanh.


Đang online: 2
Hôm nay: 1904
Đã truy cập: 1387606
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.