xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Lịch làm việc từ ngày 27/6-01/7/2022

Ngày 06-07-2022 - Lượt xem: 4

1. THỨ HAI 27/6/2022:

- 7h00 Trưởng ban và các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan;

- 13h00 Trưởng ban làm việc tại cơ quan;

- 13h30 Phó Trưởng ban (đ/c Thanh) làm việc với Trụ trì chùa thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A;

- 13h30 Phó Trưởng ban (đ/c Thẻo) họp Ban VHXH HĐND tỉnh thẩm tra các văn bản trình tại kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh tại phòng khánh tiết HĐND tỉnh.

2. THỨ BA 28/6/2022:

- 7h30 Trưởng ban và Phó Trưởng ban (đ/c Thanh) làm việc với đoàn kiểm tra bảo vệ bí mật nhà nước (Lãnh đạo văn phòng và lãnh đạo các phòng chuyên môn; công chức phụ trách công tác văn thư – lưu trữ cùng dự);

- 7h00 Phó Trưởng ban (đ/c Thẻo) làm việc tại cơ quan;

- 13h00 Trưởng ban làm việc tại cơ quan;

- 13h30 Phó Trưởng ban (đ/c Thanh) làm việc với Trụ trì chùa ấp 5, xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ;

- 13h30 Phó Trưởng ban (đ/c Thẻo) tham dự kỳ họp thứ tư HĐND huyện Châu Thành khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 tại HT UBND huyện Châu Thành.

3. THỨ TƯ 29/6/2022:

- 8h00 Trưởng ban và các Phó Trưởng ban họp trực tuyến sở kết công tác dân tộc 6 tháng  đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 tại phòng họp số 3 UBND tỉnh;

- 13h30 Phó Trưởng ban (đ/c Thanh) làm việc với trụ trì chùa ấp 12 xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ;

- 13h30 Phó Trưởng ban (đ/c Thẻo) tham dự kỳ họp thứ tư HĐND huyện Châu Thành khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 tại HT UBND huyện Châu Thành;

- 13h00 Trưởng ban làm việc tại cơ quan.

4. THỨ NĂM 30/6/2022:

- 7h30 Trưởng ban đi công tác TT Cái Tắc;

- 7h00 Phó Trưởng ban (đ/c Thẻo) làm việc tại cơ quan (cả ngày);

- 7h00 Phó Trưởng ban (đ/c Thanh) làm việc tại cơ quan;

- 13h00 Trưởng ban làm việc tại cơ quan;

- 14h00 Phó Trưởng ban (đ/c Thanh) họp đoàn giám sát 947 để thống nhất phương án cho cuộc giám sát thực tế.

5 . THỨ SÁU 01/7/2022:

- 7h00 Trưởng ban và Phó Trưởng ban (đ/c Thẻo) làm việc tại cơ quan (cả ngày);

- 7h30 Phó Trưởng ban (đ/c Thanh) giám sát thực tế tại huyện ủy Châu Thành A (cả ngày).


Đang online: 7
Hôm nay: 1203
Đã truy cập: 694047
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.