xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Lịch làm việc từ ngày 22/11-26/11/2021

Ngày 24-11-2021 - Lượt xem: 24

1. THỨ HAI 22/11/2021:

- 7h00 Trưởng ban làm việc tại cơ quan;

- 7h00 các  Phó Trưởng ban làm việc với Đoàn kiểm tra ĐUK về thực hiện Nghị quyết chi bộ năm 2021;

- 13h00 Trưởng ban và các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan.

2. THỨ BA 23/11/2021:

- 7h30 Trưởng ban đi công tác ấp 7 xã Lương Nghĩa huyện Long Mỹ;

- 7h00 Phó Trưởng ban (đ/c Thanh) dự tập huấn trực tiếp về CCHC do Bộ Nội vụ tổ chức;

- 7h30 Phó Trưởng ban (đ/c Thẻo) họp Ban văn hóa HĐND tỉnh tại phòng khánh tiết HĐND tỉnh;

- 13h00 Trưởng ban và các  Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan.

3. THỨ TƯ 24/11/2021:

- 8h00 Trưởng ban dự trực tuyến Hội nghị Văn hóa toàn quốc về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (cả ngày);

- 7h00 các Phó Trưởng ban làm việc tai cơ quan (cả ngày).

4. THỨ NĂM 25/11/2021:

- 7h00 Trưởng ban và các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan (cả ngày).

5. THỨ SÁU 26/11/2021:

- 7h00 Trưởng ban và các Phó Trưởng ban làm việc tại cơ quan (cả ngày).


Đang online: 3
Hôm nay: 2951
Đã truy cập: 1662427
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.